Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Det Gamle Bageri Ost & Vinstue AS
Juridisk navn:  Det Gamle Bageri Ost & Vinstue AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64932105
Havnebakken 1 Havnebakken 1 Fax: 64908779
1440 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 965242538
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10/10/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.32%
Resultat  
  
-3750%
Egenkapital  
  
-139.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.119.000 4.217.000 4.237.000 4.392.000 4.671.000
Resultat: -146.000 4.000 -223.000 -77.000 111.000
Egenkapital: -41.000 105.000 101.000 324.000 401.000
Regnskap for  Det Gamle Bageri Ost & Vinstue AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.119.000 4.217.000 4.237.000 4.392.000 4.671.000
Driftskostnader -4.266.000 -4.213.000 -4.461.000 -4.476.000 -4.576.000
Driftsresultat -147.000 3.000 -225.000 -84.000 95.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 7.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 7.000 16.000
Resultat før skatt -146.000 4.000 -223.000 -77.000 111.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -31.000
Årsresultat -146.000 4.000 -223.000 -77.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 416.000 540.000 555.000 771.000 942.000
Sum eiendeler 416.000 540.000 555.000 771.000 942.000
Sum opptjent egenkapital -341.000 -195.000 -199.000 24.000 101.000
Sum egenkapital -41.000 105.000 101.000 324.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 456.000 434.000 454.000 447.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 539.000 555.000 771.000 942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.119.000 4.217.000 4.237.000 4.392.000 4.671.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.119.000 4.217.000 4.237.000 4.392.000 4.671.000
Varekostnad -1.503.000 -1.590.000 -1.590.000 -1.489.000 -1.537.000
Lønninger -2.198.000 -2.000.000 -2.258.000 -2.355.000 -2.331.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -565.000 -623.000 -613.000 -632.000 -708.000
Driftskostnader -4.266.000 -4.213.000 -4.461.000 -4.476.000 -4.576.000
Driftsresultat -147.000 3.000 -225.000 -84.000 95.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 7.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 7.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat -146.000 4.000 -223.000 -77.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 96.000 107.000 112.000 98.000 103.000
Kundefordringer 23.000 19.000 15.000 20.000 6.000
Andre fordringer 27.000 40.000 23.000 37.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 373.000 406.000 616.000 808.000
Sum omløpsmidler 416.000 540.000 555.000 771.000 942.000
Sum eiendeler 416.000 540.000 555.000 771.000 942.000
Sum opptjent egenkapital -341.000 -195.000 -199.000 24.000 101.000
Sum egenkapital -41.000 105.000 101.000 324.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 95.000 115.000 107.000 69.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 29.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 157.000 163.000 187.000 210.000
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 184.000 162.000 185.000 191.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 434.000 454.000 447.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 539.000 555.000 771.000 942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 106.000 101.000 324.000 401.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1 1.6 1.6
Soliditet -9.9 19.5 18.2 42.0 42.6
Resultatgrad -3.6 0.1 -5.3 -1.9 2.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -11.1 4.1 4.5 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet -35.2 0.7 -40.2 -10.0 11.8
Signatur
16.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex