Det Gule Huset AS
Juridisk navn:  Det Gule Huset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67104064
Høvikveien 11 Høvikveien 11 Fax: 67104065
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 979349343
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/15/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.05%
Resultat  
  
-1.13%
Egenkapital  
  
-2.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.380.000 4.292.000 4.349.000 4.302.000 4.425.000
Resultat: 349.000 353.000 334.000 199.000 180.000
Egenkapital: 895.000 916.000 836.000 571.000 414.000
Regnskap for  Det Gule Huset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.380.000 4.292.000 4.349.000 4.302.000 4.425.000
Driftskostnader -4.083.000 -4.006.000 -4.076.000 -4.152.000 -4.304.000
Driftsresultat 296.000 285.000 273.000 150.000 121.000
Finansinntekter 52.000 69.000 62.000 50.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 52.000 69.000 62.000 49.000 59.000
Resultat før skatt 349.000 353.000 334.000 199.000 180.000
Skattekostnad -70.000 -73.000 -69.000 -42.000 -38.000
Årsresultat 279.000 280.000 265.000 157.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 107.000 122.000 79.000 85.000
Sum omløpsmidler 1.888.000 1.649.000 1.699.000 1.326.000 1.180.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.756.000 1.821.000 1.405.000 1.265.000
Sum opptjent egenkapital 795.000 816.000 736.000 471.000 314.000
Sum egenkapital 895.000 916.000 836.000 571.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 839.000 985.000 835.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 1.980.000 1.755.000 1.821.000 1.406.000 1.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.380.000 4.292.000 4.349.000 4.302.000 4.425.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.380.000 4.292.000 4.349.000 4.302.000 4.425.000
Varekostnad -660.000 -621.000 -549.000 -677.000 -583.000
Lønninger -2.193.000 -2.160.000 -2.236.000 -2.232.000 -2.479.000
Avskrivning -11.000 -13.000 -6.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.219.000 -1.212.000 -1.285.000 -1.239.000 -1.237.000
Driftskostnader -4.083.000 -4.006.000 -4.076.000 -4.152.000 -4.304.000
Driftsresultat 296.000 285.000 273.000 150.000 121.000
Finansinntekter 52.000 69.000 62.000 50.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 52.000 69.000 62.000 49.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 0
Årsresultat 279.000 280.000 265.000 157.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 5.000 9.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 34.000 47.000 0 4.000
Sum varige driftsmidler 23.000 34.000 47.000 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Sum anleggsmidler 93.000 107.000 122.000 79.000 85.000
Varebeholdning 188.000 253.000 196.000 180.000 210.000
Kundefordringer 21.000 15.000 33.000 20.000 14.000
Andre fordringer 73.000 36.000 31.000 13.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.606.000 1.344.000 1.407.000 1.093.000 904.000
Sum omløpsmidler 1.888.000 1.649.000 1.699.000 1.326.000 1.180.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.756.000 1.821.000 1.405.000 1.265.000
Sum opptjent egenkapital 795.000 816.000 736.000 471.000 314.000
Sum egenkapital 895.000 916.000 836.000 571.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 85.000 116.000 197.000 136.000 100.000
Betalbar skatt 67.000 70.000 65.000 40.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 284.000 298.000 309.000 272.000 316.000
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 355.000 415.000 386.000 399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 839.000 985.000 835.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 1.980.000 1.755.000 1.821.000 1.406.000 1.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 803.000 810.000 714.000 491.000 330.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.7 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.5 1.4 1.2
Soliditet 45.2 52.2 45.9 40.6 32.8
Resultatgrad 6.8 6.6 6.3 3.5 2.7
Rentedekningsgrad 1 181.0
Gjeldsgrad 1.2 0.9 1.2 1.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 17.6 20.2 18.4 14.2 14.3
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex