Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Det Gylne Snitt Blomsterateliér As
Juridisk navn:  Det Gylne Snitt Blomsterateliér As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90869256
Flata 23 Flata 23 Fax:
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Eid
Org.nr: 990001014
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: det gylne snitt blomsterateliår as
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.88%
Resultat  
  
-63.79%
Egenkapital  
  
-71.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.000 64.000 136.000 190.000 45.000
Resultat: -95.000 -58.000 -41.000 25.000 13.000
Egenkapital: -225.000 -131.000 -72.000 -31.000 -56.000
Regnskap for  Det Gylne Snitt Blomsterateliér As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.000 64.000 136.000 190.000 45.000
Driftskostnader -113.000 -121.000 -174.000 -159.000 -25.000
Driftsresultat -95.000 -57.000 -38.000 32.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 -7.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 0 -7.000
Finans 0 -2.000 -4.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt -95.000 -58.000 -41.000 25.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 -58.000 -41.000 25.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 19.000 28.000 37.000 46.000
Sum omløpsmidler 93.000 129.000 160.000 199.000 99.000
Sum eiendeler 102.000 148.000 188.000 236.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -325.000 -231.000 -172.000 -131.000 -156.000
Sum egenkapital -225.000 -131.000 -72.000 -31.000 -56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 117.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 279.000 259.000 267.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 148.000 187.000 236.000 146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 62.000 125.000 108.000 1.000
Andre inntekter 0 2.000 12.000 82.000 43.000
Driftsinntekter 18.000 64.000 136.000 190.000 45.000
Varekostnad -49.000 -20.000 -40.000 -21.000 -8.000
Lønninger -3.000 -8.000 4.000 -3.000 -3.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -84.000 -129.000 -126.000 -14.000
Driftskostnader -113.000 -121.000 -174.000 -159.000 -25.000
Driftsresultat -95.000 -57.000 -38.000 32.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 -7.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 0 -7.000
Finans 0 -2.000 -4.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 -58.000 -41.000 25.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 19.000 28.000 37.000 46.000
Sum varige driftsmidler 9.000 19.000 28.000 37.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 19.000 28.000 37.000 46.000
Varebeholdning 81.000 128.000 117.000 103.000 84.000
Kundefordringer 0 0 0 56.000 0
Andre fordringer 8.000 0 10.000 28.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 1.000 33.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 93.000 129.000 160.000 199.000 99.000
Sum eiendeler 102.000 148.000 188.000 236.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -325.000 -231.000 -172.000 -131.000 -156.000
Sum egenkapital -225.000 -131.000 -72.000 -31.000 -56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 117.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 1.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 276.000 259.000 264.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 279.000 259.000 267.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 148.000 187.000 236.000 146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -235.000 -150.000 -99.000 -68.000 14.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.6 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2 0.4 0.2
Soliditet -218.4 -88.5 -38.5 -13.1 -38.4
Resultatgrad -527.8 -89.1 -27.9 16.8 42.2
Rentedekningsgrad -28.5 -9.5 2.7
Gjeldsgrad -1.5 -2.1 -3.6 -8.6 -3.6
Total kapitalrentabilitet -92.2 -38.5 -20.3 10.6 13.0
Signatur
28.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex