Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Devpace AS
Juridisk navn:  Devpace AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Anne Kari Moberg Olsvikmarken 30A C/O Anne Kari Moberg Olsvikmarken 30A Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992720581
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.67%
Egenkapital  
  
-3.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -15.000 -14.000 -16.000 447.000
Egenkapital: 414.000 428.000 443.000 457.000 474.000
Regnskap for  Devpace AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -15.000 -14.000 -17.000 -30.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 -14.000 -17.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 591.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -115.000
Finans 0 0 0 1.000 476.000
Resultat før skatt -14.000 -15.000 -14.000 -16.000 447.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -15.000 -14.000 -16.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 420.000 435.000 449.000 464.000 480.000
Sum eiendeler 420.000 435.000 449.000 464.000 480.000
Sum opptjent egenkapital 311.000 325.000 340.000 354.000 371.000
Sum egenkapital 414.000 428.000 443.000 457.000 474.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 420.000 434.000 449.000 463.000 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -15.000 -14.000 -17.000 -30.000
Driftskostnader -14.000 -15.000 -14.000 -17.000 -30.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 -14.000 -17.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 591.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -115.000
Finans 0 0 0 1.000 476.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -15.000 -14.000 -16.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000
Kasse, bank 36.000 51.000 65.000 80.000 96.000
Sum omløpsmidler 420.000 435.000 449.000 464.000 480.000
Sum eiendeler 420.000 435.000 449.000 464.000 480.000
Sum opptjent egenkapital 311.000 325.000 340.000 354.000 371.000
Sum egenkapital 414.000 428.000 443.000 457.000 474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 420.000 434.000 449.000 463.000 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 414.000 429.000 443.000 458.000 474.000
Likviditetsgrad 1 7 72.5 74.8 77.3 80.0
Likviditetsgrad 2 7 72.5 74.8 77.4 80.1
Soliditet 98.6 98.6 98.7 98.7 98.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.3 -3.5 -3.1 -3.5 116.9
Signatur
25.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex