Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dhs Bygg & Drift
Juridisk navn:  Dhs Bygg & Drift
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grevlingåsen 5C Grevlingåsen 5C Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 915305245
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/9/2015 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Ecit Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.1%
Resultat  
  
204.17%
Egenkapital  
  
58.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 3.116.000 2.552.000 317.000
Resultat: 225.000 -216.000 -166.000
Egenkapital: -157.000 -382.000 -166.000
Regnskap for  Dhs Bygg & Drift
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.116.000 2.552.000 317.000
Driftskostnader -2.891.000 -2.758.000 -483.000
Driftsresultat 225.000 -206.000 -166.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -11.000 0
Finans 0 -10.000 0
Resultat før skatt 225.000 -216.000 -166.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 225.000 -216.000 -166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 92.000 74.000
Sum omløpsmidler 746.000 629.000 256.000
Sum eiendeler 806.000 721.000 330.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -382.000 -166.000
Sum egenkapital -157.000 -382.000 -166.000
Sum langsiktig gjeld 510.000 444.000 466.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 659.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 806.000 721.000 331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.943.000 2.382.000 273.000
Andre inntekter 172.000 170.000 44.000
Driftsinntekter 3.116.000 2.552.000 317.000
Varekostnad -511.000 -447.000 -127.000
Lønninger -1.427.000 -1.316.000 -43.000
Avskrivning -32.000 -16.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -921.000 -979.000 -306.000
Driftskostnader -2.891.000 -2.758.000 -483.000
Driftsresultat 225.000 -206.000 -166.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -11.000 0
Finans 0 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 225.000 -216.000 -166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.000 16.000 20.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 76.000 54.000
Sum varige driftsmidler 60.000 92.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 92.000 74.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 409.000 197.000 140.000
Andre fordringer 0 74.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 337.000 359.000 115.000
Sum omløpsmidler 746.000 629.000 256.000
Sum eiendeler 806.000 721.000 330.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -382.000 -166.000
Sum egenkapital -157.000 -382.000 -166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 510.000 444.000 466.000
Leverandørgjeld 25.000 0 27.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 245.000 555.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 105.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 659.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 806.000 721.000 331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 -30.000 225.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 8.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1 8.3
Soliditet -19.5 -50.2
Resultatgrad 7.2 -8.1 -52.4
Rentedekningsgrad 2 -18.7
Gjeldsgrad -6.1 -2.9 -3.0
Total kapitalrentabilitet 2 -28.4 -50.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex