Diabetesforbundet Tromsø Og Omland
Juridisk navn:  Diabetesforbundet Tromsø Og Omland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97560185
C/O Helen Bakkeli Innlandsvegen 485 C/O Helen Bakkeli Innlandsvegen 485 Fax:
9021 Tromsdalen 9021 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984475039
Aksjekapital: 268.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/1958
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 136.000
Resultat: 4.000
Egenkapital: 268.000
Regnskap for  Diabetesforbundet Tromsø Og Omland
Resultat 2017
Driftsinntekter 136.000
Driftskostnader -131.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 268.000
Sum eiendeler 268.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 268.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 136.000
Driftsinntekter 136.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -131.000
Driftskostnader -131.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 19.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 248.000
Sum omløpsmidler 268.000
Sum eiendeler 268.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 268.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 1.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex