Difference Gruppen AS
Juridisk navn:  Difference Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66904045
Vabråten 21 Spikkestadveien 97 Fax:
1392 Vettre 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 988073504
Aksjekapital: 127.500 NOK
Etableringsdato: 1/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: On Time Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.18%
Resultat  
  
-77.38%
Egenkapital  
  
2.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 299.000 287.000 333.000 264.000 270.000
Resultat: 19.000 84.000 63.000 52.000 78.000
Egenkapital: 650.000 635.000 571.000 524.000 486.000
Regnskap for  Difference Gruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 299.000 287.000 333.000 264.000 270.000
Driftskostnader -279.000 -201.000 -270.000 -212.000 -192.000
Driftsresultat 19.000 86.000 63.000 52.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 -2.000
Finans 0 -2.000 -1.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 19.000 84.000 63.000 52.000 78.000
Skattekostnad -4.000 -20.000 -16.000 -14.000 -21.000
Årsresultat 15.000 64.000 47.000 38.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 16.000
Sum omløpsmidler 669.000 678.000 610.000 524.000 473.000
Sum eiendeler 669.000 678.000 610.000 526.000 489.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 507.000 443.000 396.000 358.000
Sum egenkapital 650.000 635.000 571.000 524.000 486.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 43.000 39.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 678.000 610.000 526.000 489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 296.000 276.000 322.000 253.000 257.000
Andre inntekter 3.000 11.000 11.000 11.000 14.000
Driftsinntekter 299.000 287.000 333.000 264.000 270.000
Varekostnad -147.000 -63.000 -119.000 -57.000 -55.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -138.000 -151.000 -155.000 -137.000
Driftskostnader -279.000 -201.000 -270.000 -212.000 -192.000
Driftsresultat 19.000 86.000 63.000 52.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 -2.000
Finans 0 -2.000 -1.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 64.000 47.000 38.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 16.000
Varebeholdning 328.000 335.000 324.000 377.000 299.000
Kundefordringer 12.000 9.000 31.000 6.000 19.000
Andre fordringer 15.000 14.000 9.000 15.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 315.000 320.000 246.000 126.000 124.000
Sum omløpsmidler 669.000 678.000 610.000 524.000 473.000
Sum eiendeler 669.000 678.000 610.000 526.000 489.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 507.000 443.000 396.000 358.000
Sum egenkapital 650.000 635.000 571.000 524.000 486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 15.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 4.000 20.000 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 17.000 10.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 43.000 39.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 678.000 610.000 526.000 489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 650.000 635.000 571.000 522.000 470.000
Likviditetsgrad 1 35.2 1 15. 262.0 157.7
Likviditetsgrad 2 17.9 8 7.3 73.6 58.1
Soliditet 97.2 93.7 93.6 99.6 99.4
Resultatgrad 6.4 3 18.9 19.7 29.3
Rentedekningsgrad 4 6 40.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.8 12.7 10.3 10.1 16.4
Signatur
13.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex