Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Digiko As
Juridisk navn:  Digiko As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Liv Maren Mæhre Vold Søndre Rønningen C/O Liv Maren Mæhre Vold Søndre Rønningen Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 916592752
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/11/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.3%
Resultat  
  
127.27%
Egenkapital  
  
22.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 459.000 824.000 765.000
Resultat: 24.000 -88.000 -48.000
Egenkapital: -82.000 -106.000 -6.000
Regnskap for  Digiko As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 459.000 824.000 765.000
Driftskostnader -436.000 -912.000 -813.000
Driftsresultat 24.000 -88.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 24.000 -88.000 -48.000
Skattekostnad 0 -11.000 11.000
Årsresultat 24.000 -100.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 11.000
Sum omløpsmidler 74.000 117.000 206.000
Sum eiendeler 74.000 117.000 217.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -136.000 -36.000
Sum egenkapital -82.000 -106.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 156.000 223.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 117.000 218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 459.000 824.000 765.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 459.000 824.000 765.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -320.000 -687.000 -554.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -225.000 -259.000
Driftskostnader -436.000 -912.000 -813.000
Driftsresultat 24.000 -88.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 24.000 -100.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 11.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 11.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 66.000 55.000 12.000
Andre fordringer 1.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 55.000 194.000
Sum omløpsmidler 74.000 117.000 206.000
Sum eiendeler 74.000 117.000 217.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -136.000 -36.000
Sum egenkapital -82.000 -106.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 11.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 57.000 59.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 155.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 223.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 117.000 218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 -106.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.9
Soliditet -110.8 -90.6 -2.8
Resultatgrad 5.2 -10.7 -6.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -2.1 -37.3
Total kapitalrentabilitet 32.4 -75.2
Signatur
06.02.2018
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.02.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex