Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Digital Medarbeider As
Juridisk navn:  Digital Medarbeider As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Avzi Avzi Fax:
9520 Kautokeino 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune:
Finnmark Guovdageaidnu-kautokeino
Org.nr: 918591338
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/6/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.17%
Resultat  
  
-80.95%
Egenkapital  
  
328.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.389.000 1.043.000
Resultat: 36.000 189.000
Egenkapital: 755.000 176.000
Regnskap for  Digital Medarbeider As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.389.000 1.043.000
Driftskostnader -1.352.000 -854.000
Driftsresultat 37.000 189.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 36.000 189.000
Skattekostnad -8.000 -43.000
Årsresultat 28.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.285.000 1.013.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.043.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 146.000
Sum egenkapital 755.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 607.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.239.000 793.000
Andre inntekter 150.000 250.000
Driftsinntekter 1.389.000 1.043.000
Varekostnad -669.000 0
Lønninger -193.000 -654.000
Avskrivning -22.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -468.000 -200.000
Driftskostnader -1.352.000 -854.000
Driftsresultat 37.000 189.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 28.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 49.000 0
Sum varige driftsmidler 49.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 80.000 30.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 783.000 713.000
Andre fordringer 410.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 93.000 290.000
Sum omløpsmidler 1.285.000 1.013.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.043.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 146.000
Sum egenkapital 755.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000
Leverandørgjeld 181.000 39.000
Betalbar skatt 8.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 164.000 241.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 544.000
Sum kortsiktig gjeld 607.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 148.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.2
Soliditet 55.3 16.9
Resultatgrad 2.7 18.1
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.8 4.9
Total kapitalrentabilitet 2.7 18.1
Signatur
22.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex