Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Digital Mining As
Juridisk navn:  Digital Mining As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjenlien 90C Skjenlien 90C Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919399163
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/11/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
61.8%
Egenkapital  
  
-23.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 58.000
Resultat: -34.000 -89.000
Egenkapital: 101.000 132.000
Regnskap for  Digital Mining As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 58.000
Driftskostnader -238.000 -145.000
Driftsresultat -239.000 -87.000
Finansinntekter 205.000 -2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 205.000 -2.000
Resultat før skatt -34.000 -89.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -34.000 -89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.000 209.000
Sum omløpsmidler 39.000 106.000
Sum eiendeler 298.000 315.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -89.000
Sum egenkapital 101.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 197.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 298.000 314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 58.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 58.000
Varekostnad 0 -9.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -59.000 -38.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -98.000
Driftskostnader -238.000 -145.000
Driftsresultat -239.000 -87.000
Finansinntekter 205.000 -2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 205.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -34.000 -89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 259.000 209.000
Sum varige driftsmidler 259.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 259.000 209.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 39.000 106.000
Sum omløpsmidler 39.000 106.000
Sum eiendeler 298.000 315.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -89.000
Sum egenkapital 101.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 15.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 197.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 298.000 314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 -76.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6
Soliditet 33.9 4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 1.4
Total kapitalrentabilitet -11.4 -28.3
Signatur
16.08.2017
Prokurister
16.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex