Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Digitale Gardermoen Iks
Juridisk navn:  Digitale Gardermoen Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64009098
Balder Alle 2 Balder Alle 2 Fax: 64822264
2060 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 987059389
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 29.06.2004
Foretakstype: IKS
Revisor: Romerike Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-48,22%
Resultat  
  
16,78%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 48.000.000 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000
Resultat: 3.000.000 2.569.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000
Egenkapital: 0 14.302.000 12.438.000 9.269.000 5.460.000
Regnskap for  Digitale Gardermoen Iks
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 48.000.000 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000
Driftskostnader -45.000.000 -89.398.000 -85.710.000 -76.535.000 -81.705.000
Driftsresultat 3.000.000 3.301.000 4.036.000 5.077.000 4.643.000
Finansinntekter 1.000.000 870.000 724.000 581.000 508.000
Finanskostnader -1.000.000 -1.602.000 -1.590.000 -1.849.000 -1.800.000
Finans 0 -732.000 -866.000 -1.268.000 -1.292.000
Resultat før skatt 3.000.000 2.569.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000
Skattekostnad 0 395.000 0 0 0
Årsresultat 3.000.000 2.964.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 65.654.000 72.178.000 59.440.000 54.853.000
Sum omløpsmidler 0 47.605.000 16.106.000 25.098.000 26.661.000
Sum eiendeler 0 113.259.000 88.284.000 84.538.000 81.514.000
Sum opptjent egenkapital 0 11.770.000 9.906.000 6.738.000 2.929.000
Sum egenkapital 0 14.302.000 12.438.000 9.269.000 5.460.000
Sum langsiktig gjeld 0 82.487.000 48.720.000 43.233.000 40.566.000
Sum kortsiktig gjeld 0 16.471.000 27.127.000 32.035.000 35.488.000
Sum gjeld og egenkapital 0 113.260.000 88.285.000 84.538.000 81.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.000.000 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 48.000.000 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000
Varekostnad 0 0 0 0 -5.491.000
Lønninger -13.000.000 -31.007.000 -29.076.000 -27.007.000 -26.719.000
Avskrivning -9.000.000 -18.692.000 -18.021.000 -15.138.000 -13.529.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000.000 -39.699.000 -38.613.000 -34.390.000 -35.966.000
Driftskostnader -45.000.000 -89.398.000 -85.710.000 -76.535.000 -81.705.000
Driftsresultat 3.000.000 3.301.000 4.036.000 5.077.000 4.643.000
Finansinntekter 1.000.000 870.000 724.000 581.000 508.000
Finanskostnader -1.000.000 -1.602.000 -1.590.000 -1.849.000 -1.800.000
Finans 0 -732.000 -866.000 -1.268.000 -1.292.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000.000 2.964.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 65.218.000 71.449.000 58.629.000 54.215.000
Sum varige driftsmidler 0 65.218.000 71.449.000 58.629.000 54.215.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 436.000 729.000 811.000 638.000
Sum anleggsmidler 0 65.654.000 72.178.000 59.440.000 54.853.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 718.000 3.671.000 1.713.000 54.000
Andre fordringer 0 16.579.000 10.659.000 7.774.000 16.591.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 30.308.000 1.777.000 15.611.000 10.016.000
Sum omløpsmidler 0 47.605.000 16.106.000 25.098.000 26.661.000
Sum eiendeler 0 113.259.000 88.284.000 84.538.000 81.514.000
Sum opptjent egenkapital 0 11.770.000 9.906.000 6.738.000 2.929.000
Sum egenkapital 0 14.302.000 12.438.000 9.269.000 5.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.133.000 5.044.000 4.663.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 18.973.000 15.892.000
Sum langsiktig gjeld 0 82.487.000 48.720.000 43.233.000 40.566.000
Leverandørgjeld 0 8.347.000 19.661.000 4.577.000 10.745.000
Betalbar skatt 0 0 395.000 395.000 395.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.722.000 1.736.000 1.720.000 1.303.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.402.000 5.335.000 6.370.000 7.153.000
Sum kortsiktig gjeld 0 16.471.000 27.127.000 32.035.000 35.488.000
Sum gjeld og egenkapital 0 113.260.000 88.285.000 84.538.000 81.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 31.134.000 -11.021.000 -6.937.000 -8.827.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.6 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.0 2.9 0.6 0.8 0.8
Soliditet 12.6 14.1 11.0 6.7
Resultatgrad 6.3 3.6 4.5 6.2 5.4
Rentedekningsgrad 4.0 2.6 3.0 3.1 2.9
Gjeldsgrad 6.9 6.1 8.1 13.9
Total kapitalrentabilitet 3.7 5.4 6.7 6.3
Signatur
27.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex