Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Digitale Gardermoen Iks
Juridisk navn:  Digitale Gardermoen Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64009098
Balder Alle 2 Balder Alle 2 Fax: 64822264
2060 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune: www.dgi.no
Akershus Ullensaker
Org.nr: 987059389
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 7/19/2004
Foretakstype: IKS
Revisor: Øvre Romerike Revisjonsdistrikt Iks
Regnskapsfører: Frostad Og Skyrud As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.48%
Resultat  
  
13.7%
Egenkapital  
  
69.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000 85.746.000
Resultat: 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000 4.889.000
Egenkapital: 9.269.000 5.460.000 2.110.000 8.509.000 5.484.000
Regnskap for  Digitale Gardermoen Iks
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000 85.746.000
Driftskostnader -76.535.000 -81.705.000 -85.090.000 -80.280.000 -76.880.000
Driftsresultat 5.077.000 4.643.000 -870.000 4.995.000 8.867.000
Finansinntekter 581.000 508.000 367.000 484.000 935.000
Finanskostnader -1.849.000 -1.800.000 -2.756.000 -2.455.000 -4.913.000
Finans -1.268.000 -1.292.000 -2.389.000 -1.971.000 -3.978.000
Resultat før skatt 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000 4.889.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -395.000
Årsresultat 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000 4.494.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.440.000 54.853.000 58.448.000 63.588.000 68.313.000
Sum omløpsmidler 25.098.000 26.661.000 26.475.000 29.291.000 20.743.000
Sum eiendeler 84.538.000 81.514.000 84.923.000 92.879.000 89.056.000
Sum opptjent egenkapital 6.738.000 2.929.000 -1.435.000 3.904.000 5.484.000
Sum egenkapital 9.269.000 5.460.000 2.110.000 8.509.000 5.484.000
Sum langsiktig gjeld 43.233.000 40.566.000 49.983.000 66.582.000 70.439.000
Sum kortsiktig gjeld 32.035.000 35.488.000 32.829.000 17.789.000 13.133.000
Sum gjeld og egenkapital 84.538.000 81.515.000 84.922.000 92.880.000 89.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000 84.136.000
Andre inntekter 0 0 0 0 1.610.000
Driftsinntekter 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000 85.746.000
Varekostnad 0 -5.491.000 -4.244.000 -4.423.000 -3.260.000
Lønninger -27.007.000 -26.719.000 -27.393.000 -25.534.000 -22.448.000
Avskrivning -15.138.000 -13.529.000 -12.427.000 -15.617.000 -17.486.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.390.000 -35.966.000 -41.026.000 -34.706.000 -33.686.000
Driftskostnader -76.535.000 -81.705.000 -85.090.000 -80.280.000 -76.880.000
Driftsresultat 5.077.000 4.643.000 -870.000 4.995.000 8.867.000
Finansinntekter 581.000 508.000 367.000 484.000 935.000
Finanskostnader -1.849.000 -1.800.000 -2.756.000 -2.455.000 -4.913.000
Finans -1.268.000 -1.292.000 -2.389.000 -1.971.000 -3.978.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000 4.494.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.629.000 54.215.000 58.407.000 61.925.000 68.300.000
Sum varige driftsmidler 58.629.000 54.215.000 58.407.000 61.925.000 68.300.000
Sum finansielle anleggsmidler 811.000 638.000 41.000 1.663.000 13.000
Sum anleggsmidler 59.440.000 54.853.000 58.448.000 63.588.000 68.313.000
Varebeholdning 0 0 215.000 0 0
Kundefordringer 1.713.000 54.000 5.036.000 659.000 3.389.000
Andre fordringer 7.774.000 16.591.000 10.718.000 12.123.000 10.696.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.611.000 10.016.000 10.505.000 16.509.000 6.658.000
Sum omløpsmidler 25.098.000 26.661.000 26.475.000 29.291.000 20.743.000
Sum eiendeler 84.538.000 81.514.000 84.923.000 92.879.000 89.056.000
Sum opptjent egenkapital 6.738.000 2.929.000 -1.435.000 3.904.000 5.484.000
Sum egenkapital 9.269.000 5.460.000 2.110.000 8.509.000 5.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.044.000 4.663.000 4.187.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 18.973.000 15.892.000 14.692.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.233.000 40.566.000 49.983.000 66.582.000 70.439.000
Leverandørgjeld 4.577.000 10.745.000 9.864.000 12.260.000 8.538.000
Betalbar skatt 395.000 395.000 395.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.720.000 1.303.000 5.560.000 1.579.000 2.294.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.370.000 7.153.000 2.317.000 3.950.000 2.301.000
Sum kortsiktig gjeld 32.035.000 35.488.000 32.829.000 17.789.000 13.133.000
Sum gjeld og egenkapital 84.538.000 81.515.000 84.922.000 92.880.000 89.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.937.000 -8.827.000 -6.354.000 11.502.000 7.610.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 1.7 1.6
Soliditet 11.0 6.7 2.5 9.2 6.2
Resultatgrad 6.2 5.4 -1.0 5.9 10.3
Rentedekningsgrad 3.1 2.9 -0.2 2.2 2.0
Gjeldsgrad 8.1 13.9 39.2 9.9 15.2
Total kapitalrentabilitet 6.7 6.3 -0.6 5.9 11.0
Signatur
19.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Digitale Gardermoen Iks
Digitale Gardermoen IKS er et interkommunalt selskap som står for felles drift og leveranse av IKT-tjenester til kommunene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex