Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Digitale Gardermoen Iks
Juridisk navn:  Digitale Gardermoen Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64009098
Balder Alle 2 Balder Alle 2 Fax: 64822264
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune: www.dgi.no
Akershus Ullensaker
Org.nr: 987059389
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 6/29/2004
Foretakstype: IKS
Revisor: Romerike Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
9.97%
Resultat  
  
-16.8%
Egenkapital  
  
34.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000
Resultat: 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000
Egenkapital: 12.438.000 9.269.000 5.460.000 2.110.000 8.509.000
Regnskap for  Digitale Gardermoen Iks
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000
Driftskostnader -85.710.000 -76.535.000 -81.705.000 -85.090.000 -80.280.000
Driftsresultat 4.036.000 5.077.000 4.643.000 -870.000 4.995.000
Finansinntekter 724.000 581.000 508.000 367.000 484.000
Finanskostnader -1.590.000 -1.849.000 -1.800.000 -2.756.000 -2.455.000
Finans -866.000 -1.268.000 -1.292.000 -2.389.000 -1.971.000
Resultat før skatt 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.178.000 59.440.000 54.853.000 58.448.000 63.588.000
Sum omløpsmidler 16.106.000 25.098.000 26.661.000 26.475.000 29.291.000
Sum eiendeler 88.284.000 84.538.000 81.514.000 84.923.000 92.879.000
Sum opptjent egenkapital 9.906.000 6.738.000 2.929.000 -1.435.000 3.904.000
Sum egenkapital 12.438.000 9.269.000 5.460.000 2.110.000 8.509.000
Sum langsiktig gjeld 48.720.000 43.233.000 40.566.000 49.983.000 66.582.000
Sum kortsiktig gjeld 27.127.000 32.035.000 35.488.000 32.829.000 17.789.000
Sum gjeld og egenkapital 88.285.000 84.538.000 81.515.000 84.922.000 92.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000 85.276.000
Varekostnad 0 0 -5.491.000 -4.244.000 -4.423.000
Lønninger -29.076.000 -27.007.000 -26.719.000 -27.393.000 -25.534.000
Avskrivning -18.021.000 -15.138.000 -13.529.000 -12.427.000 -15.617.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.613.000 -34.390.000 -35.966.000 -41.026.000 -34.706.000
Driftskostnader -85.710.000 -76.535.000 -81.705.000 -85.090.000 -80.280.000
Driftsresultat 4.036.000 5.077.000 4.643.000 -870.000 4.995.000
Finansinntekter 724.000 581.000 508.000 367.000 484.000
Finanskostnader -1.590.000 -1.849.000 -1.800.000 -2.756.000 -2.455.000
Finans -866.000 -1.268.000 -1.292.000 -2.389.000 -1.971.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000 3.025.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.449.000 58.629.000 54.215.000 58.407.000 61.925.000
Sum varige driftsmidler 71.449.000 58.629.000 54.215.000 58.407.000 61.925.000
Sum finansielle anleggsmidler 729.000 811.000 638.000 41.000 1.663.000
Sum anleggsmidler 72.178.000 59.440.000 54.853.000 58.448.000 63.588.000
Varebeholdning 0 0 0 215.000 0
Kundefordringer 3.671.000 1.713.000 54.000 5.036.000 659.000
Andre fordringer 10.659.000 7.774.000 16.591.000 10.718.000 12.123.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.777.000 15.611.000 10.016.000 10.505.000 16.509.000
Sum omløpsmidler 16.106.000 25.098.000 26.661.000 26.475.000 29.291.000
Sum eiendeler 88.284.000 84.538.000 81.514.000 84.923.000 92.879.000
Sum opptjent egenkapital 9.906.000 6.738.000 2.929.000 -1.435.000 3.904.000
Sum egenkapital 12.438.000 9.269.000 5.460.000 2.110.000 8.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.133.000 5.044.000 4.663.000 4.187.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 18.973.000 15.892.000 14.692.000 0
Sum langsiktig gjeld 48.720.000 43.233.000 40.566.000 49.983.000 66.582.000
Leverandørgjeld 19.661.000 4.577.000 10.745.000 9.864.000 12.260.000
Betalbar skatt 395.000 395.000 395.000 395.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.736.000 1.720.000 1.303.000 5.560.000 1.579.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.335.000 6.370.000 7.153.000 2.317.000 3.950.000
Sum kortsiktig gjeld 27.127.000 32.035.000 35.488.000 32.829.000 17.789.000
Sum gjeld og egenkapital 88.285.000 84.538.000 81.515.000 84.922.000 92.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.021.000 -6.937.000 -8.827.000 -6.354.000 11.502.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.8 0.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.8 0.8 1.7
Soliditet 14.1 11.0 6.7 2.5 9.2
Resultatgrad 4.5 6.2 5.4 -1.0 5.9
Rentedekningsgrad 3.0 3.1 2.9 -0.2 2.2
Gjeldsgrad 6.1 8.1 13.9 39.2 9.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 6.7 6.3 -0.6 5.9
Signatur
19.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Digitale Gardermoen Iks
Digitale Gardermoen IKS er et interkommunalt selskap som står for felles drift og leveranse av IKT-tjenester til kommunene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex