Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dincare As
Juridisk navn:  Dincare As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95552236
Skogfaret 19 Skogfaret 19 Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 999665675
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/22/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
821.68%
Resultat  
  
-7125%
Egenkapital  
  
-638.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.318.000 143.000 83.000 17.000 49.000
Resultat: -281.000 4.000 -40.000 -18.000 -20.000
Egenkapital: -325.000 -44.000 -48.000 -8.000 10.000
Regnskap for  Dincare As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.318.000 143.000 83.000 17.000 49.000
Driftskostnader -1.599.000 -139.000 -123.000 -35.000 -69.000
Driftsresultat -281.000 4.000 -40.000 -18.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -281.000 4.000 -40.000 -18.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 4.000 -40.000 -18.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 188.000 21.000 12.000 0 10.000
Sum eiendeler 188.000 22.000 12.000 0 10.000
Sum opptjent egenkapital -355.000 -74.000 -78.000 -38.000 -20.000
Sum egenkapital -325.000 -44.000 -48.000 -8.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 75.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 494.000 -9.000 60.000 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 187.000 22.000 12.000 0 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.309.000 135.000 83.000 17.000 49.000
Andre inntekter 9.000 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.318.000 143.000 83.000 17.000 49.000
Varekostnad -329.000 -72.000 0 0 0
Lønninger -750.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -520.000 -67.000 -123.000 -35.000 -69.000
Driftskostnader -1.599.000 -139.000 -123.000 -35.000 -69.000
Driftsresultat -281.000 4.000 -40.000 -18.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 4.000 -40.000 -18.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 -15.000 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 36.000 12.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 188.000 21.000 12.000 0 10.000
Sum eiendeler 188.000 22.000 12.000 0 10.000
Sum opptjent egenkapital -355.000 -74.000 -78.000 -38.000 -20.000
Sum egenkapital -325.000 -44.000 -48.000 -8.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 75.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 373.000 -8.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 0 60.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 494.000 -9.000 60.000 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 187.000 22.000 12.000 0 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -306.000 30.000 -48.000 -8.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.4 -2.3 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 -2.3 0.3 0.1 0.0
Soliditet -173.8 -400.0 100.0
Resultatgrad -21.3 2.8 -48.2 -105.9 -40.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.5 -1.3 -1.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -150.3 18.2 -333.3 -200.0
Signatur
23.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex