Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
DinGolfReise AS
Juridisk navn:  Dingolfreise AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47502608
Skjerpevegen 86 Skjerpevegen 86 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 994202375
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.35%
Resultat  
  
100.4%
Egenkapital  
  
81.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.833.000 8.103.000 9.780.000 10.299.000 10.110.000
Resultat: 507.000 253.000 -1.385.000 245.000 447.000
Egenkapital: 1.127.000 620.000 367.000 1.773.000 1.572.000
Regnskap for  DinGolfReise AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.833.000 8.103.000 9.780.000 10.299.000 10.110.000
Driftskostnader -9.253.000 -7.754.000 -9.512.000 -10.081.000 -9.734.000
Driftsresultat 580.000 349.000 269.000 219.000 376.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 98.000 127.000
Finanskostnader -73.000 -98.000 -1.657.000 -72.000 -57.000
Finans -73.000 -96.000 -1.654.000 26.000 70.000
Resultat før skatt 507.000 253.000 -1.385.000 245.000 447.000
Skattekostnad 0 0 -21.000 -44.000 0
Årsresultat 507.000 253.000 -1.406.000 202.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.891.000 1.891.000 1.891.000 3.450.000 2.570.000
Sum omløpsmidler 753.000 498.000 675.000 1.420.000 2.212.000
Sum eiendeler 2.644.000 2.389.000 2.566.000 4.870.000 4.782.000
Sum opptjent egenkapital 1.027.000 520.000 267.000 1.673.000 1.472.000
Sum egenkapital 1.127.000 620.000 367.000 1.773.000 1.572.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.517.000 1.769.000 2.199.000 3.097.000 3.211.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 2.389.000 2.566.000 4.870.000 4.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.833.000 8.103.000 9.780.000 10.299.000 10.110.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.833.000 8.103.000 9.780.000 10.299.000 10.110.000
Varekostnad -8.280.000 -6.816.000 -8.632.000 -9.091.000 -8.714.000
Lønninger -557.000 -486.000 -416.000 -508.000 -471.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -416.000 -452.000 -464.000 -482.000 -549.000
Driftskostnader -9.253.000 -7.754.000 -9.512.000 -10.081.000 -9.734.000
Driftsresultat 580.000 349.000 269.000 219.000 376.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 98.000 127.000
Finanskostnader -73.000 -98.000 -1.657.000 -72.000 -57.000
Finans -73.000 -96.000 -1.654.000 26.000 70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 507.000 253.000 -1.406.000 202.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.891.000 1.891.000 1.891.000 1.891.000 1.105.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.891.000 1.891.000 1.891.000 1.891.000 1.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.560.000 1.465.000
Sum anleggsmidler 1.891.000 1.891.000 1.891.000 3.450.000 2.570.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 101.000 220.000 961.000 1.039.000
Andre fordringer 695.000 369.000 431.000 426.000 1.159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 28.000 24.000 33.000 15.000
Sum omløpsmidler 753.000 498.000 675.000 1.420.000 2.212.000
Sum eiendeler 2.644.000 2.389.000 2.566.000 4.870.000 4.782.000
Sum opptjent egenkapital 1.027.000 520.000 267.000 1.673.000 1.472.000
Sum egenkapital 1.127.000 620.000 367.000 1.773.000 1.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 93.000 604.000 566.000 392.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 32.000 68.000 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 21.000 44.000 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 48.000 36.000 51.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.356.000 1.085.000 1.507.000 2.610.000 2.619.000
Sum kortsiktig gjeld 1.517.000 1.769.000 2.199.000 3.097.000 3.211.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 2.389.000 2.566.000 4.870.000 4.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -764.000 -1.271.000 -1.524.000 -1.677.000 -999.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7
Soliditet 42.6 2 14.3 36.4 32.9
Resultatgrad 5.9 4.3 2.8 2.1 3.7
Rentedekningsgrad 7.9 3.6 0.2 4.4 8.8
Gjeldsgrad 1.3 2.9 6 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 21.9 14.7 10.6 6.5 10.5
Signatur
09.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex