Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Distributas As
Juridisk navn:  Distributas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41502153
Dyrefaret 22 Dyrefaret 22 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 912417468
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/3/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.69%
Resultat  
  
31.11%
Egenkapital  
  
-307.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 477.000 617.000 554.000 644.000 52.000
Resultat: -155.000 -225.000 -97.000 32.000 -6.000
Egenkapital: -108.000 52.000 -4.000 69.000 46.000
Regnskap for  Distributas As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 477.000 617.000 554.000 644.000 52.000
Driftskostnader -610.000 -806.000 -641.000 -606.000 -57.000
Driftsresultat -132.000 -189.000 -88.000 37.000 -6.000
Finansinntekter 6.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -37.000 -9.000 -5.000 0
Finans -23.000 -36.000 -9.000 -5.000 0
Resultat før skatt -155.000 -225.000 -97.000 32.000 -6.000
Skattekostnad -5.000 56.000 24.000 -9.000 2.000
Årsresultat -160.000 -169.000 -73.000 23.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.000 32.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 389.000 635.000 415.000 200.000 118.000
Sum eiendeler 389.000 640.000 447.000 200.000 120.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 2.000 -54.000 19.000 -4.000
Sum egenkapital -108.000 52.000 -4.000 69.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 337.000 412.000 329.000 51.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 177.000 122.000 80.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 641.000 447.000 200.000 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 468.000 617.000 554.000 643.000 52.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 477.000 617.000 554.000 644.000 52.000
Varekostnad -416.000 -462.000 -393.000 -490.000 -42.000
Lønninger -1.000 -111.000 -21.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -233.000 -227.000 -116.000 -15.000
Driftskostnader -610.000 -806.000 -641.000 -606.000 -57.000
Driftsresultat -132.000 -189.000 -88.000 37.000 -6.000
Finansinntekter 6.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -37.000 -9.000 -5.000 0
Finans -23.000 -36.000 -9.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0 225.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -160.000 -169.000 -73.000 23.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 24.000 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 8.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 5.000 32.000 0 2.000
Varebeholdning 304.000 304.000 271.000 115.000 48.000
Kundefordringer 22.000 -2.000 39.000 -13.000 12.000
Andre fordringer 62.000 9.000 60.000 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 24.000 45.000 98.000 50.000
Sum omløpsmidler 389.000 635.000 415.000 200.000 118.000
Sum eiendeler 389.000 640.000 447.000 200.000 120.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 2.000 -54.000 19.000 -4.000
Sum egenkapital -108.000 52.000 -4.000 69.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 337.000 412.000 329.000 51.000 50.000
Leverandørgjeld 82.000 99.000 86.000 35.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 34.000 6.000 38.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 44.000 30.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 177.000 122.000 80.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 641.000 447.000 200.000 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.000 458.000 293.000 120.000 94.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.6 3.4 2.5 4.9
Likviditetsgrad 2 0.5 1.9 1.2 1.1 3.0
Soliditet -27.7 8.1 -0.9 34.5 38.3
Resultatgrad -27.7 -30.6 -15.9 5.7 -11.5
Rentedekningsgrad -4.6 -5.1 -9.8 7.4
Gjeldsgrad -4.6 11.3 -112.8 1.9 1.6
Total kapitalrentabilitet -32.3 -29.3 -19.7 18.5 -5.0
Signatur
20.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex