Div. A Arkitekter AS
Juridisk navn:  Div. A Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22853800
Postboks 5065 Majorstuen Industrigata 52 Fax: 22853801
0301 Oslo 357 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 944688080
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiavdelingen Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.07%
Resultat  
  
452%
Egenkapital  
  
6.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.716.000 2.189.000 3.530.000 3.585.000 5.708.000
Resultat: 138.000 25.000 581.000 241.000 1.957.000
Egenkapital: 2.805.000 2.632.000 2.614.000 2.170.000 1.985.000
Regnskap for  Div. A Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.716.000 2.189.000 3.530.000 3.585.000 5.708.000
Driftskostnader -2.597.000 -2.183.000 -2.967.000 -3.352.000 -3.829.000
Driftsresultat 118.000 6.000 563.000 232.000 1.879.000
Finansinntekter 20.000 19.000 19.000 12.000 81.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 20.000 19.000 17.000 8.000 79.000
Resultat før skatt 138.000 25.000 581.000 241.000 1.957.000
Skattekostnad -44.000 -7.000 -136.000 -57.000 -522.000
Årsresultat 95.000 18.000 445.000 184.000 1.435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 809.000 1.378.000 1.016.000 1.118.000 1.034.000
Sum omløpsmidler 2.380.000 2.210.000 3.145.000 2.518.000 4.253.000
Sum eiendeler 3.189.000 3.588.000 4.161.000 3.636.000 5.287.000
Sum opptjent egenkapital 2.705.000 2.532.000 2.514.000 2.070.000 1.885.000
Sum egenkapital 2.805.000 2.632.000 2.614.000 2.170.000 1.985.000
Sum langsiktig gjeld 0 82.000 82.000 86.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 873.000 1.464.000 1.380.000 3.201.000
Sum gjeld og egenkapital 3.188.000 3.587.000 4.160.000 3.636.000 5.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.716.000 2.108.000 3.530.000 3.566.000 5.708.000
Andre inntekter 0 82.000 0 19.000 0
Driftsinntekter 2.716.000 2.189.000 3.530.000 3.585.000 5.708.000
Varekostnad -28.000 -43.000 -15.000 -76.000 -125.000
Lønninger -1.407.000 -1.170.000 -1.708.000 -2.083.000 -2.421.000
Avskrivning -272.000 -193.000 -104.000 -200.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -890.000 -777.000 -1.140.000 -993.000 -1.083.000
Driftskostnader -2.597.000 -2.183.000 -2.967.000 -3.352.000 -3.829.000
Driftsresultat 118.000 6.000 563.000 232.000 1.879.000
Finansinntekter 20.000 19.000 19.000 12.000 81.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 20.000 19.000 17.000 8.000 79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 95.000 18.000 445.000 184.000 1.435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 377.000 565.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 432.000 813.000 1.016.000 1.118.000 1.034.000
Sum varige driftsmidler 432.000 813.000 1.016.000 1.118.000 1.034.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 809.000 1.378.000 1.016.000 1.118.000 1.034.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 452.000 35.000 249.000
Andre fordringer 72.000 26.000 28.000 275.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.622.000 2.180.000 2.666.000 2.208.000 3.956.000
Sum omløpsmidler 2.380.000 2.210.000 3.145.000 2.518.000 4.253.000
Sum eiendeler 3.189.000 3.588.000 4.161.000 3.636.000 5.287.000
Sum opptjent egenkapital 2.705.000 2.532.000 2.514.000 2.070.000 1.885.000
Sum egenkapital 2.805.000 2.632.000 2.614.000 2.170.000 1.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 82.000 82.000 86.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 109.000 714.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 82.000 82.000 86.000 100.000
Leverandørgjeld 66.000 69.000 25.000 72.000 70.000
Betalbar skatt 48.000 7.000 140.000 71.000 542.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 134.000 321.000 227.000 271.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 145.000 555.000 264.000 1.011.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 873.000 1.464.000 1.380.000 3.201.000
Sum gjeld og egenkapital 3.188.000 3.587.000 4.160.000 3.636.000 5.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.997.000 1.337.000 1.681.000 1.138.000 1.052.000
Likviditetsgrad 1 6.2 2.5 2.1 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 6.2 2.5 2.1 1.8 1.4
Soliditet 8 73.4 62.8 59.7 37.6
Resultatgrad 4.3 0.3 15.9 6.5 32.9
Rentedekningsgrad 281.5 5 980.0
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.6 0.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 4.3 0.7 1 6.7 37.1
Signatur
28.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex