Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Diva Nordic Development As
Juridisk navn:  Diva Nordic Development As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 57 Sentrum Bergeråsen 22 Fax:
5803 Bergen 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 918647805
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/14/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Chimaera Regnskap Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.55%
Resultat  
  
142.11%
Egenkapital  
  
-43.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 149.000 351.000
Resultat: 8.000 -19.000
Egenkapital: 17.000 30.000
Regnskap for  Diva Nordic Development As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 149.000 351.000
Driftskostnader -141.000 -367.000
Driftsresultat 8.000 -16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Resultat før skatt 8.000 -19.000
Skattekostnad -2.000 0
Årsresultat 6.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 62.000
Sum eiendeler 28.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 0
Sum egenkapital 17.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.000 351.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 149.000 351.000
Varekostnad -42.000 -278.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -89.000
Driftskostnader -141.000 -367.000
Driftsresultat 8.000 -16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 6.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 3.000 20.000
Kundefordringer 30.000 25.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 17.000
Sum omløpsmidler 28.000 62.000
Sum eiendeler 28.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 0
Sum egenkapital 17.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 10.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 23.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 30.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.3
Soliditet 60.7 48.4
Resultatgrad 5.4 -4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 28.6 -25.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex