Divino Holding AS
Juridisk navn:  Divino Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71692512
Fagerhaugvegen 5 Fagerhaugvegen 5 Fax:
6600 Sunndalsøra 6600 Sunndalsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sunndal
Org.nr: 989175408
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Enge Botten As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-46.48%
Egenkapital  
  
-40.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 315.000 0 25.000
Resultat: 828.000 1.547.000 1.128.000 942.000 538.000
Egenkapital: 6.164.000 10.362.000 8.840.000 8.780.000 7.838.000
Regnskap for  Divino Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 315.000 0 25.000
Driftskostnader -15.000 -35.000 617.000 -140.000 -784.000
Driftsresultat -15.000 -35.000 932.000 -140.000 -759.000
Finansinntekter 843.000 1.582.000 196.000 1.082.000 1.297.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 843.000 1.582.000 196.000 1.082.000 1.297.000
Resultat før skatt 828.000 1.547.000 1.128.000 942.000 538.000
Skattekostnad -26.000 -24.000 -68.000 0 -24.000
Årsresultat 802.000 1.522.000 1.060.000 942.000 514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 214.000 214.000 214.000 1.714.000 1.714.000
Sum omløpsmidler 6.026.000 10.231.000 8.901.000 7.067.000 6.155.000
Sum eiendeler 6.240.000 10.445.000 9.115.000 8.781.000 7.869.000
Sum opptjent egenkapital 5.960.000 10.159.000 8.637.000 8.577.000 7.634.000
Sum egenkapital 6.164.000 10.362.000 8.840.000 8.780.000 7.838.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 49.000 58.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 33.000 217.000 0 30.000
Sum gjeld og egenkapital 6.239.000 10.445.000 9.116.000 8.781.000 7.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 315.000 0 25.000
Driftsinntekter 0 0 315.000 0 25.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.000 -20.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 711.000 0 -711.000
Andre driftskostnader -13.000 -15.000 -94.000 -140.000 -73.000
Driftskostnader -15.000 -35.000 617.000 -140.000 -784.000
Driftsresultat -15.000 -35.000 932.000 -140.000 -759.000
Finansinntekter 843.000 1.582.000 196.000 1.082.000 1.297.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 843.000 1.582.000 196.000 1.082.000 1.297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 802.000 1.522.000 1.060.000 942.000 514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000
Sum anleggsmidler 214.000 214.000 214.000 1.714.000 1.714.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 0
Sum investeringer 2.697.000 1.618.000 1.630.000 1.090.000 1.048.000
Kasse, bank 2.729.000 7.913.000 7.271.000 5.076.000 4.157.000
Sum omløpsmidler 6.026.000 10.231.000 8.901.000 7.067.000 6.155.000
Sum eiendeler 6.240.000 10.445.000 9.115.000 8.781.000 7.869.000
Sum opptjent egenkapital 5.960.000 10.159.000 8.637.000 8.577.000 7.634.000
Sum egenkapital 6.164.000 10.362.000 8.840.000 8.780.000 7.838.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 49.000 58.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 49.000 58.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 36.000 33.000 10.000 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 207.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 33.000 217.000 0 30.000
Sum gjeld og egenkapital 6.239.000 10.445.000 9.116.000 8.781.000 7.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.990.000 10.198.000 8.684.000 7.067.000 6.125.000
Likviditetsgrad 1 167.4 3 4 205.2
Likviditetsgrad 2 167.4 3 4 0 205.2
Soliditet 98.8 99.2 9 1 99.6
Resultatgrad 295.9 -3036.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 13.3 14.8 12.4 10.7 6.8
Signatur
26.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex