Divino Kroppspleie As
Juridisk navn:  Divino Kroppspleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67140205
Wilh. Wilhelmsens Vei 47 Wilh. Wilhelmsens Vei 47 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 896407392
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/16/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.23%
Resultat  
  
-3600%
Egenkapital  
  
-43.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 879.000 1.013.000 1.025.000 974.000 480.000
Resultat: -35.000 1.000 116.000 -5.000 -111.000
Egenkapital: 46.000 81.000 80.000 -30.000 -24.000
Regnskap for  Divino Kroppspleie As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 879.000 1.013.000 1.025.000 974.000 480.000
Driftskostnader -911.000 -1.011.000 -907.000 -979.000 -592.000
Driftsresultat -31.000 4.000 117.000 -5.000 -112.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -3.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -35.000 1.000 116.000 -5.000 -111.000
Skattekostnad 0 0 -7.000 0 2.000
Årsresultat -35.000 1.000 109.000 -5.000 -109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 19.000 24.000 30.000 37.000
Sum omløpsmidler 212.000 189.000 219.000 166.000 123.000
Sum eiendeler 227.000 208.000 243.000 196.000 160.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -19.000 -20.000 -130.000 -124.000
Sum egenkapital 46.000 81.000 80.000 -30.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 181.000 127.000 163.000 226.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 208.000 243.000 196.000 160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 797.000 935.000 955.000 974.000 354.000
Andre inntekter 82.000 78.000 70.000 0 127.000
Driftsinntekter 879.000 1.013.000 1.025.000 974.000 480.000
Varekostnad -98.000 -69.000 -132.000 -123.000 -273.000
Lønninger -571.000 -655.000 -521.000 -590.000 -7.000
Avskrivning -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -282.000 -248.000 -259.000 -298.000
Driftskostnader -911.000 -1.011.000 -907.000 -979.000 -592.000
Driftsresultat -31.000 4.000 117.000 -5.000 -112.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -3.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 1.000 109.000 -5.000 -109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 19.000 24.000 30.000 37.000
Sum varige driftsmidler 15.000 19.000 24.000 30.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 19.000 24.000 30.000 37.000
Varebeholdning 16.000 19.000 11.000 9.000 6.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 39.000 0 11.000 48.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 157.000 170.000 197.000 110.000 40.000
Sum omløpsmidler 212.000 189.000 219.000 166.000 123.000
Sum eiendeler 227.000 208.000 243.000 196.000 160.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -19.000 -20.000 -130.000 -124.000
Sum egenkapital 46.000 81.000 80.000 -30.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 13.000 28.000 61.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 39.000 18.000 40.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 74.000 111.000 124.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 127.000 163.000 226.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 208.000 243.000 196.000 160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 62.000 56.000 -60.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.3 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.3 0.7 0.7
Soliditet 20.3 38.9 32.9 -15.3 -15.0
Resultatgrad -3.5 0.4 11.4 -0.5 -23.3
Rentedekningsgrad -6.2 1 58.5 -111.0
Gjeldsgrad 3.9 1.6 2 -7.5 -7.7
Total kapitalrentabilitet -13.2 2.4 48.6 -69.4
Signatur
27.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex