Djupvik Eiendommer As
Juridisk navn:  Djupvik Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Djupvikveien 20 Djupvikveien 20 Fax:
8519 Narvik 8519 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 921641990
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Premio As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-77.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -22.000 0
Egenkapital: 5.000 22.000
Regnskap for  Djupvik Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -22.000 0
Driftsresultat -22.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -22.000 0
Skattekostnad 5.000 2.000
Årsresultat -17.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 2.000
Sum omløpsmidler 22.000 30.000
Sum eiendeler 29.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 2.000
Sum egenkapital 5.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 0
Driftskostnader -22.000 0
Driftsresultat -22.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 2.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.000 30.000
Sum omløpsmidler 22.000 30.000
Sum eiendeler 29.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 2.000
Sum egenkapital 5.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.9 3
Likviditetsgrad 2 0.9 3
Soliditet 17.2 68.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -75.9 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex