Dnh AS Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Juridisk navn:  Dnh AS Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35985600
Gruveveien 2-4 Gruveveien 2-4 Fax: 35985610
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 911169037
Aksjekapital: 480.000 NOK
Antall ansatte: 73
Etableringsdato: 3/1/1946 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Skagerrak AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.03%
Resultat  
  
-33.9%
Egenkapital  
  
2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 114.570.000 115.763.000 115.008.000 102.203.000 144.098.000
Resultat: 7.345.000 11.112.000 6.277.000 7.053.000 31.293.000
Egenkapital: 60.725.000 59.455.000 54.659.000 51.830.000 49.945.000
Regnskap for  Dnh AS Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 114.570.000 115.763.000 115.008.000 102.203.000 144.098.000
Driftskostnader -107.603.000 -104.893.000 -108.722.000 -94.187.000 -118.276.000
Driftsresultat 6.967.000 10.870.000 6.286.000 8.017.000 25.823.000
Finansinntekter 740.000 244.000 442.000 203.000 5.475.000
Finanskostnader -362.000 -2.000 -451.000 -1.166.000 -4.000
Finans 378.000 242.000 -9.000 -963.000 5.471.000
Resultat før skatt 7.345.000 11.112.000 6.277.000 7.053.000 31.293.000
Skattekostnad -2.564.000 -2.852.000 -1.547.000 -3.293.000 -8.676.000
Årsresultat 4.781.000 8.260.000 4.730.000 3.760.000 22.617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.947.000 8.385.000 9.145.000 9.220.000 11.400.000
Sum omløpsmidler 92.824.000 94.189.000 90.986.000 88.205.000 89.890.000
Sum eiendeler 99.771.000 102.574.000 100.131.000 97.425.000 101.290.000
Sum opptjent egenkapital 60.245.000 58.975.000 54.179.000 51.350.000 49.465.000
Sum egenkapital 60.725.000 59.455.000 54.659.000 51.830.000 49.945.000
Sum langsiktig gjeld 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.177.000 2.177.000
Sum kortsiktig gjeld 36.225.000 40.300.000 42.652.000 43.417.000 49.168.000
Sum gjeld og egenkapital 99.770.000 102.575.000 100.131.000 97.424.000 101.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 114.570.000 115.763.000 115.008.000 102.203.000 144.098.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 114.570.000 115.763.000 115.008.000 102.203.000 144.098.000
Varekostnad -37.667.000 -36.364.000 -36.831.000 -29.167.000 -41.165.000
Lønninger -46.520.000 -51.225.000 -49.154.000 -41.131.000 -61.485.000
Avskrivning -1.116.000 -1.114.000 -1.163.000 -1.134.000 -1.164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.920.000 -17.045.000 -19.686.000 -20.861.000 -19.720.000
Driftskostnader -107.603.000 -104.893.000 -108.722.000 -94.187.000 -118.276.000
Driftsresultat 6.967.000 10.870.000 6.286.000 8.017.000 25.823.000
Finansinntekter 740.000 244.000 442.000 203.000 5.475.000
Finanskostnader -362.000 -2.000 -451.000 -1.166.000 -4.000
Finans 378.000 242.000 -9.000 -963.000 5.471.000
Konsernbidrag -3.510.000 -3.465.000 -1.900.000 -1.875.000 -16.060.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.781.000 8.260.000 4.730.000 3.760.000 22.617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.356.000 1.384.000 1.412.000 0 0
Maskiner anlegg 347.000 391.000 159.000 236.000 315.000
Driftsløsøre 4.073.000 5.005.000 6.013.000 6.707.000 7.520.000
Sum varige driftsmidler 5.776.000 6.780.000 7.584.000 6.943.000 7.835.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.171.000 1.605.000 1.561.000 2.277.000 3.565.000
Sum anleggsmidler 6.947.000 8.385.000 9.145.000 9.220.000 11.400.000
Varebeholdning 34.560.000 31.588.000 29.901.000 35.503.000 32.286.000
Kundefordringer 29.134.000 30.131.000 32.616.000 27.252.000 19.930.000
Andre fordringer 2.480.000 2.278.000 3.315.000 2.670.000 2.317.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.651.000 30.192.000 25.155.000 22.780.000 35.356.000
Sum omløpsmidler 92.824.000 94.189.000 90.986.000 88.205.000 89.890.000
Sum eiendeler 99.771.000 102.574.000 100.131.000 97.425.000 101.290.000
Sum opptjent egenkapital 60.245.000 58.975.000 54.179.000 51.350.000 49.465.000
Sum egenkapital 60.725.000 59.455.000 54.659.000 51.830.000 49.945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.177.000 2.177.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.177.000 2.177.000
Leverandørgjeld 3.204.000 4.334.000 4.827.000 5.201.000 296.000
Betalbar skatt 1.574.000 1.817.000 1.572.000 2.668.000 2.736.000
Skyldig offentlige avgifter 3.542.000 5.688.000 6.923.000 2.620.000 2.916.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.905.000 28.460.000 29.331.000 32.929.000 43.221.000
Sum kortsiktig gjeld 36.225.000 40.300.000 42.652.000 43.417.000 49.168.000
Sum gjeld og egenkapital 99.770.000 102.575.000 100.131.000 97.424.000 101.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.599.000 53.889.000 48.334.000 44.788.000 40.722.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.1 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.2 1.2
Soliditet 60.9 5 54.6 53.2 49.3
Resultatgrad 6.1 9.4 5.5 7.8 17.9
Rentedekningsgrad 19.2 5 13.9 6.9 7824.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 7.7 10.8 6.7 8.4 30.9
Signatur
26.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2020
PROKURA HVER FOR SEG
EDWARDSEN HARALD BUCK
PROKURA HVER FOR SEG
RANDAHL VONHEIM KARI
PROKURA HVER FOR SEG
WIIG WAASJØ WENCHE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex