Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dnt-Edru Livsstil
Juridisk navn:  Dnt-Edru Livsstil
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90567378
Postboks 140 Kvassnesvegen 58 Fax: 23214551
5903 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 944438599
Aksjekapital: 1.053 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/29/1859
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 2.307.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 1.053.000
Regnskap for  Dnt-Edru Livsstil
Resultat 2002
Driftsinntekter 2.307.000
Driftskostnader -2.714.000
Driftsresultat -407.000
Finansinntekter 418.000
Finanskostnader 0
Finans 418.000
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 665.000
Sum omløpsmidler 1.103.000
Sum eiendeler 1.768.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.053.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.307.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.114.000
Avskrivning -6.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.594.000
Driftskostnader -2.714.000
Driftsresultat -407.000
Finansinntekter 418.000
Finanskostnader 0
Finans 418.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 665.000
Varebeholdning 8.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 62.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.033.000
Sum omløpsmidler 1.103.000
Sum eiendeler 1.768.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.053.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 362.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 229.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000
Sum kortsiktig gjeld 715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 59.6
Resultatgrad -17.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 0.6
Signatur
17.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2017
DAGLEG LEIAR ELLER STYRETSLEIAR ÅLEINE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex