Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dof Deepwater As
Juridisk navn:  Dof Deepwater As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95983922
Alfabygget 3 Alfabygget 3 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990999120
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: aker dof supply as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.51%
Resultat  
  
49.95%
Egenkapital  
  
-217.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 146.747.000 153.681.000 201.939.000 306.347.000 246.089.000
Resultat: -207.487.000 -414.556.000 -431.349.000 -142.617.000 -79.062.000
Egenkapital: -303.171.000 -95.510.000 184.444.000 313.534.000 456.838.000
Regnskap for  Dof Deepwater As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 146.747.000 153.681.000 201.939.000 306.347.000 246.089.000
Driftskostnader -267.818.000 -553.906.000 -593.522.000 -271.578.000 -144.660.000
Driftsresultat -121.071.000 -400.225.000 -391.583.000 34.769.000 101.429.000
Finansinntekter 566.000 40.385.000 43.499.000 3.523.000 3.446.000
Finanskostnader -86.982.000 -54.716.000 -83.265.000 -180.909.000 -183.937.000
Finans -86.416.000 -14.331.000 -39.766.000 -177.386.000 -180.491.000
Resultat før skatt -207.487.000 -414.556.000 -431.349.000 -142.617.000 -79.062.000
Skattekostnad -173.000 -3.397.000 2.260.000 -687.000 -1.573.000
Årsresultat -207.660.000 -417.953.000 -429.089.000 -143.304.000 -80.635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 719.048.000 857.042.000 1.221.404.000 1.604.263.000 1.705.127.000
Sum omløpsmidler 127.628.000 151.714.000 193.975.000 148.547.000 151.463.000
Sum eiendeler 846.676.000 1.008.756.000 1.415.379.000 1.752.810.000 1.856.590.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -3.262.000
Sum egenkapital -303.171.000 -95.510.000 184.444.000 313.534.000 456.838.000
Sum langsiktig gjeld 1.045.750.000 986.809.000 1.122.044.000 1.218.234.000 1.161.903.000
Sum kortsiktig gjeld 104.097.000 117.457.000 108.892.000 221.042.000 237.849.000
Sum gjeld og egenkapital 846.676.000 1.008.756.000 1.415.380.000 1.752.810.000 1.856.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.292.000 149.923.000 202.281.000 306.399.000 240.429.000
Andre inntekter 455.000 3.758.000 -342.000 -52.000 5.660.000
Driftsinntekter 146.747.000 153.681.000 201.939.000 306.347.000 246.089.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -62.742.000 -84.293.000 -110.331.000 -97.521.000 -51.461.000
Avskrivning -50.266.000 -51.600.000 -63.837.000 -71.178.000 -57.956.000
Nedskrivning -91.725.000 -351.693.000 -340.764.000 -61.617.000 0
Andre driftskostnader -63.085.000 -66.320.000 -78.590.000 -41.262.000 -35.243.000
Driftskostnader -267.818.000 -553.906.000 -593.522.000 -271.578.000 -144.660.000
Driftsresultat -121.071.000 -400.225.000 -391.583.000 34.769.000 101.429.000
Finansinntekter 566.000 40.385.000 43.499.000 3.523.000 3.446.000
Finanskostnader -86.982.000 -54.716.000 -83.265.000 -180.909.000 -183.937.000
Finans -86.416.000 -14.331.000 -39.766.000 -177.386.000 -180.491.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -207.660.000 -417.953.000 -429.089.000 -143.304.000 -80.635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 719.048.000 857.042.000 1.221.404.000 1.604.263.000 1.705.127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 719.048.000 857.042.000 1.221.404.000 1.604.263.000 1.705.127.000
Varebeholdning 0 0 0 9.839.000 4.168.000
Kundefordringer 66.623.000 74.592.000 68.946.000 96.109.000 103.701.000
Andre fordringer 22.631.000 30.012.000 23.817.000 10.383.000 8.397.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.374.000 47.110.000 101.212.000 32.216.000 35.197.000
Sum omløpsmidler 127.628.000 151.714.000 193.975.000 148.547.000 151.463.000
Sum eiendeler 846.676.000 1.008.756.000 1.415.379.000 1.752.810.000 1.856.590.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -3.262.000
Sum egenkapital -303.171.000 -95.510.000 184.444.000 313.534.000 456.838.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.804.000 28.609.000 29.634.000 120.406.000 157.213.000
Sum langsiktig gjeld 1.045.750.000 986.809.000 1.122.044.000 1.218.234.000 1.161.903.000
Leverandørgjeld 69.003.000 83.367.000 67.907.000 91.173.000 68.811.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.290.000 5.481.000 11.351.000 9.463.000 11.825.000
Sum kortsiktig gjeld 104.097.000 117.457.000 108.892.000 221.042.000 237.849.000
Sum gjeld og egenkapital 846.676.000 1.008.756.000 1.415.380.000 1.752.810.000 1.856.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.531.000 34.257.000 85.083.000 -72.495.000 -86.386.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.8 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.8 0.7 0.7
Soliditet -35.8 -9.5 1 17.9 24.6
Resultatgrad -82.5 -260.4 -193.9 11.3 41.2
Rentedekningsgrad -1.4 -7.3 -4.7 0.2 0.6
Gjeldsgrad -3.8 -11.6 6.7 4.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -14.2 -35.7 -24.6 2.2 5.6
Signatur
19.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex