Dof Iceman As
Juridisk navn:  Dof Iceman As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
C/O Dof Asa Fax: 56181001
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 898092712
Aksjekapital: 23.600.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
41.53%
Egenkapital  
  
-24.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -26.889.000 -45.988.000 -52.418.000 -26.812.000 -3.837.000
Egenkapital: -134.767.000 -107.878.000 -61.890.000 -9.472.000 22.363.000
Regnskap for  Dof Iceman As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -44.000 -25.000 -28.000 -41.000
Driftsresultat -25.000 -44.000 -25.000 -28.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 80.000 3.000 6.000
Finanskostnader -26.865.000 -45.945.000 -52.473.000 -26.787.000 -3.802.000
Finans -26.864.000 -45.944.000 -52.393.000 -26.784.000 -3.796.000
Resultat før skatt -26.889.000 -45.988.000 -52.418.000 -26.812.000 -3.837.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.023.000 2.183.000
Årsresultat -26.889.000 -45.988.000 -52.418.000 -31.835.000 -1.654.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.566.000 46.337.000 77.572.000 115.884.000 127.857.000
Sum omløpsmidler 270.000 295.000 339.000 364.000 390.000
Sum eiendeler 47.836.000 46.632.000 77.911.000 116.248.000 128.247.000
Sum opptjent egenkapital -158.367.000 -131.478.000 -85.490.000 -33.072.000 -1.237.000
Sum egenkapital -134.767.000 -107.878.000 -61.890.000 -9.472.000 22.363.000
Sum langsiktig gjeld 182.602.000 154.485.000 139.801.000 125.720.000 105.884.000
Sum kortsiktig gjeld 0 25.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 47.835.000 46.632.000 77.911.000 116.248.000 128.247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -44.000 -25.000 -28.000 -41.000
Driftskostnader -25.000 -44.000 -25.000 -28.000 -41.000
Driftsresultat -25.000 -44.000 -25.000 -28.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 80.000 3.000 6.000
Finanskostnader -26.865.000 -45.945.000 -52.473.000 -26.787.000 -3.802.000
Finans -26.864.000 -45.944.000 -52.393.000 -26.784.000 -3.796.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.889.000 -45.988.000 -52.418.000 -31.835.000 -1.654.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.023.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 47.566.000 46.337.000 77.572.000 115.884.000 122.834.000
Sum anleggsmidler 47.566.000 46.337.000 77.572.000 115.884.000 127.857.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 295.000 339.000 364.000 390.000
Sum omløpsmidler 270.000 295.000 339.000 364.000 390.000
Sum eiendeler 47.836.000 46.632.000 77.911.000 116.248.000 128.247.000
Sum opptjent egenkapital -158.367.000 -131.478.000 -85.490.000 -33.072.000 -1.237.000
Sum egenkapital -134.767.000 -107.878.000 -61.890.000 -9.472.000 22.363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 182.602.000 154.485.000 139.801.000 125.720.000 105.884.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 25.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 25.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 47.835.000 46.632.000 77.911.000 116.248.000 128.247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 270.000 270.000 339.000 364.000 390.000
Likviditetsgrad 1 11.8
Likviditetsgrad 2 0 11.8 0 0.0 0.0
Soliditet -281.7 -231.3 -79.4 -8.1 17.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - 0.0 0.0
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -2.3 -13.3 4.7
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0
Signatur
20.04.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex