Dof Installer ASA
Juridisk navn:  Dof Installer ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181006
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990512663
Aksjekapital: 33.931.000 NOK
Etableringsdato: 11/6/2006
Foretakstype: ASA
Tidligere navn: dof supply asa
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.62%
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
-12.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 232.000.000 206.000.000 193.000.000 203.000.000 546.000.000
Resultat: 40.000.000 35.000.000 -152.000.000 90.000.000 279.000.000
Egenkapital: 1.131.000.000 1.294.000.000 1.259.000.000 1.514.000.000 1.516.000.000
Regnskap for  Dof Installer ASA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 232.000.000 206.000.000 193.000.000 203.000.000 546.000.000
Driftskostnader -142.000.000 -99.000.000 -301.000.000 -95.000.000 -90.000.000
Driftsresultat 90.000.000 107.000.000 -108.000.000 108.000.000 456.000.000
Finansinntekter 24.000.000 -9.000.000 9.000.000 11.000.000 1.000.000
Finanskostnader -74.000.000 -63.000.000 -53.000.000 -29.000.000 -178.000.000
Finans -50.000.000 -72.000.000 -44.000.000 -18.000.000 -177.000.000
Resultat før skatt 40.000.000 35.000.000 -152.000.000 90.000.000 279.000.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000.000 35.000.000 -152.000.000 90.000.000 279.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.064.000.000 2.141.000.000 1.615.000.000 1.852.000.000 1.852.000.000
Sum omløpsmidler 514.000.000 446.000.000 570.000.000 607.000.000 664.000.000
Sum eiendeler 2.578.000.000 2.587.000.000 2.185.000.000 2.459.000.000 2.516.000.000
Sum opptjent egenkapital 25.000.000 188.000.000 153.000.000 1.480.000.000 0
Sum egenkapital 1.131.000.000 1.294.000.000 1.259.000.000 1.514.000.000 1.516.000.000
Sum langsiktig gjeld 1.275.000.000 1.071.000.000 775.000.000 735.000.000 849.000.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000.000 222.000.000 151.000.000 210.000.000 151.000.000
Sum gjeld og egenkapital 2.578.000.000 2.587.000.000 2.185.000.000 2.459.000.000 2.516.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.000.000 206.000.000 193.000.000 203.000.000 289.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0 257.000.000
Driftsinntekter 232.000.000 206.000.000 193.000.000 203.000.000 546.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 -27.000.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -68.000.000 -50.000.000 -46.000.000 -44.000.000 -63.000.000
Nedskrivning -25.000.000 -1.000.000 -240.000.000 0 0
Andre driftskostnader -49.000.000 -48.000.000 -15.000.000 -51.000.000 0
Driftskostnader -142.000.000 -99.000.000 -301.000.000 -95.000.000 -90.000.000
Driftsresultat 90.000.000 107.000.000 -108.000.000 108.000.000 456.000.000
Finansinntekter 24.000.000 -9.000.000 9.000.000 11.000.000 1.000.000
Finanskostnader -74.000.000 -63.000.000 -53.000.000 -29.000.000 -178.000.000
Finans -50.000.000 -72.000.000 -44.000.000 -18.000.000 -177.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000.000 35.000.000 -152.000.000 90.000.000 279.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.064.000.000 2.141.000.000 1.615.000.000 1.852.000.000 1.807.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 45.000.000
Sum anleggsmidler 2.064.000.000 2.141.000.000 1.615.000.000 1.852.000.000 1.852.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 85.000.000 154.000.000 37.000.000 0
Andre fordringer 88.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 426.000.000 359.000.000 414.000.000 570.000.000 664.000.000
Sum omløpsmidler 514.000.000 446.000.000 570.000.000 607.000.000 664.000.000
Sum eiendeler 2.578.000.000 2.587.000.000 2.185.000.000 2.459.000.000 2.516.000.000
Sum opptjent egenkapital 25.000.000 188.000.000 153.000.000 1.480.000.000 0
Sum egenkapital 1.131.000.000 1.294.000.000 1.259.000.000 1.514.000.000 1.516.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 21.000.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 166.000.000 184.000.000 144.000.000 123.000.000 140.000.000
Sum langsiktig gjeld 1.275.000.000 1.071.000.000 775.000.000 735.000.000 849.000.000
Leverandørgjeld 2.000.000 1.000.000 0 76.000.000 2.000.000
Betalbar skatt 0 0 1.000.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000.000 37.000.000 6.000.000 11.000.000 9.000.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000.000 222.000.000 151.000.000 210.000.000 151.000.000
Sum gjeld og egenkapital 2.578.000.000 2.587.000.000 2.185.000.000 2.459.000.000 2.516.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000.000 224.000.000 419.000.000 397.000.000 513.000.000
Likviditetsgrad 1 3 2 3.8 2.9 4.4
Likviditetsgrad 2 3 2 3.8 2.9 4.4
Soliditet 43.9 5 57.6 61.6 60.3
Resultatgrad 38.8 51.9 53.2 83.5
Rentedekningsgrad 1.2 1.7 4.1 2.6
Gjeldsgrad 1.3 1 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.4 3.8 -4.5 4.8 18.2
Signatur
22.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex