Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dokwell AS
Juridisk navn:  Dokwell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93223453
C/O Linderud Legesenter Postboks 73 Linderud Fjelltunveien 57 Fax: 70255070
0517 Oslo 6007 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 971644176
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.23%
Resultat  
  
-96.61%
Egenkapital  
  
-54.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.963.000 3.802.000 3.203.000 3.465.000 2.235.000
Resultat: 40.000 1.181.000 2.112.000 897.000 900.000
Egenkapital: 1.625.000 3.533.000 2.847.000 1.536.000 1.102.000
Regnskap for  Dokwell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.963.000 3.802.000 3.203.000 3.465.000 2.235.000
Driftskostnader -2.124.000 -1.813.000 -1.600.000 -1.551.000 -1.167.000
Driftsresultat 1.839.000 1.989.000 1.604.000 1.915.000 1.068.000
Finansinntekter 0 0 521.000 -993.000 -135.000
Finanskostnader -1.799.000 -808.000 -14.000 -24.000 -33.000
Finans -1.799.000 -808.000 507.000 -1.017.000 -168.000
Resultat før skatt 40.000 1.181.000 2.112.000 897.000 900.000
Skattekostnad -447.000 -496.000 -401.000 -463.000 -259.000
Årsresultat -408.000 685.000 1.711.000 434.000 640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 371.000 644.000 918.000 1.193.000 1.413.000
Sum omløpsmidler 1.889.000 3.563.000 4.334.000 3.436.000 4.050.000
Sum eiendeler 2.260.000 4.207.000 5.252.000 4.629.000 5.463.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 3.503.000 2.817.000 1.506.000 1.072.000
Sum egenkapital 1.625.000 3.533.000 2.847.000 1.536.000 1.102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.507.000 2.533.000 4.050.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 674.000 898.000 560.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 2.260.000 4.207.000 5.252.000 4.629.000 5.462.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.963.000 3.802.000 3.203.000 3.465.000 2.235.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.963.000 3.802.000 3.203.000 3.465.000 2.235.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -837.000 -567.000 -416.000 -416.000 -435.000
Avskrivning -273.000 -275.000 -275.000 -275.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.014.000 -971.000 -909.000 -860.000 -615.000
Driftskostnader -2.124.000 -1.813.000 -1.600.000 -1.551.000 -1.167.000
Driftsresultat 1.839.000 1.989.000 1.604.000 1.915.000 1.068.000
Finansinntekter 0 0 521.000 -993.000 -135.000
Finanskostnader -1.799.000 -808.000 -14.000 -24.000 -33.000
Finans -1.799.000 -808.000 507.000 -1.017.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 -400.000 0 0
Årsresultat -408.000 685.000 1.711.000 434.000 640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 146.000 396.000 646.000 896.000 1.146.000
Sum Immatrielle midler 146.000 396.000 646.000 896.000 1.146.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 45.000 70.000 95.000 119.000
Sum varige driftsmidler 23.000 45.000 70.000 95.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 202.000 202.000 202.000 202.000 147.000
Sum anleggsmidler 371.000 644.000 918.000 1.193.000 1.413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 7.000 25.000 12.000 11.000
Andre fordringer 109.000 121.000 107.000 113.000 90.000
Sum investeringer 1.160.000 2.600.000 3.374.000 2.359.000 2.975.000
Kasse, bank 612.000 836.000 828.000 953.000 974.000
Sum omløpsmidler 1.889.000 3.563.000 4.334.000 3.436.000 4.050.000
Sum eiendeler 2.260.000 4.207.000 5.252.000 4.629.000 5.463.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 3.503.000 2.817.000 1.506.000 1.072.000
Sum egenkapital 1.625.000 3.533.000 2.847.000 1.536.000 1.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 33.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.507.000 2.533.000 4.050.000
Leverandørgjeld 2.000 0 3.000 11.000 30.000
Betalbar skatt 447.000 503.000 426.000 480.000 220.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 63.000 27.000 31.000 20.000
Utbytte -1.500.000 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 109.000 42.000 39.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 674.000 898.000 560.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 2.260.000 4.207.000 5.252.000 4.629.000 5.462.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.254.000 2.889.000 3.436.000 2.876.000 3.740.000
Likviditetsgrad 1 3 5.3 4.8 6.1 13.1
Likviditetsgrad 2 3 5.3 4.8 6.1 13.1
Soliditet 71.9 8 54.2 33.2 20.2
Resultatgrad 46.4 52.3 50.1 55.3 47.8
Rentedekningsgrad 1 2.5 114.6 79.8 28.3
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.8 2 4.0
Total kapitalrentabilitet 81.4 47.3 40.5 19.9 17.1
Signatur
01.07.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex