Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dolvik Båtbyggeri AS
Juridisk navn:  Dolvik Båtbyggeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56144314
Marikoven Maikoven Fax: 56144313
5302 Strusshamn 5302 Strusshamn
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 962053084
Aksjekapital: 135.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/31/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.11%
Resultat  
  
123.05%
Egenkapital  
  
14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.901.000 8.158.000 7.354.000 7.512.000 7.016.000
Resultat: 142.000 -616.000 77.000 40.000 130.000
Egenkapital: 1.148.000 1.007.000 1.622.000 1.545.000 1.505.000
Regnskap for  Dolvik Båtbyggeri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.901.000 8.158.000 7.354.000 7.512.000 7.016.000
Driftskostnader -8.736.000 -8.756.000 -7.264.000 -7.484.000 -6.860.000
Driftsresultat 165.000 -599.000 91.000 28.000 157.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 34.000 1.000
Finanskostnader -23.000 -18.000 -17.000 -23.000 -27.000
Finans -23.000 -17.000 -14.000 11.000 -26.000
Resultat før skatt 142.000 -616.000 77.000 40.000 130.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 142.000 -616.000 77.000 40.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 85.000 121.000 173.000 247.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 2.753.000 3.095.000 2.783.000 2.769.000
Sum eiendeler 2.776.000 2.838.000 3.216.000 2.956.000 3.016.000
Sum opptjent egenkapital 1.013.000 872.000 1.487.000 1.410.000 1.370.000
Sum egenkapital 1.148.000 1.007.000 1.622.000 1.545.000 1.505.000
Sum langsiktig gjeld 366.000 366.000 361.000 425.000 492.000
Sum kortsiktig gjeld 1.263.000 1.466.000 1.233.000 986.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 2.777.000 2.839.000 3.216.000 2.956.000 3.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.120.000 7.174.000 7.557.000 7.177.000 6.819.000
Andre inntekter -220.000 983.000 -203.000 335.000 198.000
Driftsinntekter 8.901.000 8.158.000 7.354.000 7.512.000 7.016.000
Varekostnad -1.707.000 -2.495.000 -1.224.000 -1.497.000 -1.019.000
Lønninger -5.973.000 -5.261.000 -5.235.000 -5.077.000 -4.819.000
Avskrivning -25.000 -36.000 -52.000 -74.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.023.000 -962.000 -886.000 -835.000 -889.000
Driftskostnader -8.736.000 -8.756.000 -7.264.000 -7.484.000 -6.860.000
Driftsresultat 165.000 -599.000 91.000 28.000 157.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 34.000 1.000
Finanskostnader -23.000 -18.000 -17.000 -23.000 -27.000
Finans -23.000 -17.000 -14.000 11.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 142.000 -616.000 77.000 40.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.000 8.000 11.000 16.000 23.000
Maskiner anlegg 51.000 73.000 105.000 149.000 214.000
Driftsløsøre 3.000 4.000 5.000 8.000 11.000
Sum varige driftsmidler 59.000 85.000 121.000 173.000 247.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 85.000 121.000 173.000 247.000
Varebeholdning 2.150.000 2.489.000 1.589.000 1.778.000 1.614.000
Kundefordringer 447.000 142.000 464.000 438.000 629.000
Andre fordringer 51.000 41.000 118.000 84.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 82.000 923.000 483.000 485.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 2.753.000 3.095.000 2.783.000 2.769.000
Sum eiendeler 2.776.000 2.838.000 3.216.000 2.956.000 3.016.000
Sum opptjent egenkapital 1.013.000 872.000 1.487.000 1.410.000 1.370.000
Sum egenkapital 1.148.000 1.007.000 1.622.000 1.545.000 1.505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 342.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 366.000 366.000 361.000 425.000 492.000
Leverandørgjeld 97.000 143.000 159.000 65.000 173.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 643.000 523.000 622.000 463.000 402.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 457.000 452.000 458.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 1.263.000 1.466.000 1.233.000 986.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 2.777.000 2.839.000 3.216.000 2.956.000 3.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.454.000 1.287.000 1.862.000 1.797.000 1.749.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 2.5 2 2.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 1.2 1 1.2
Soliditet 41.3 35.5 50.4 52.3 49.9
Resultatgrad 1.9 -7.3 1.2 0.4 2.2
Rentedekningsgrad 7.2 -33.3 5.4 1.2 5.9
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 5.9 -21.1 2.9 2.1 5.2
Signatur
26.08.2011
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex