Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dolviken Eiendom AS
Juridisk navn:  Dolviken Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55123406
Co Søreide Terje,Søreidåsen 21 C/O Terje Søreide Søreidåsen 21 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 995705958
Aksjekapital: 8.134.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/20/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Regnskapsfører: G R Skagen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.75%
Resultat  
  
-204.51%
Egenkapital  
  
-2.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 733.000 1.303.000 864.000 840.000 888.000
Resultat: -139.000 133.000 -691.000 -533.000 -7.000
Egenkapital: 6.693.000 6.832.000 6.699.000 7.390.000 7.923.000
Regnskap for  Dolviken Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 733.000 1.303.000 864.000 840.000 888.000
Driftskostnader -703.000 -999.000 -1.424.000 -1.248.000 -752.000
Driftsresultat 30.000 304.000 -560.000 -408.000 135.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 6.000 21.000
Finanskostnader -172.000 -175.000 -133.000 -131.000 -164.000
Finans -169.000 -172.000 -132.000 -125.000 -143.000
Resultat før skatt -139.000 133.000 -691.000 -533.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -139.000 133.000 -691.000 -533.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.057.000 10.057.000 10.009.000 10.020.000 10.049.000
Sum omløpsmidler 795.000 1.014.000 422.000 609.000 1.135.000
Sum eiendeler 10.852.000 11.071.000 10.431.000 10.629.000 11.184.000
Sum opptjent egenkapital -1.441.000 -1.302.000 -1.435.000 -744.000 -211.000
Sum egenkapital 6.693.000 6.832.000 6.699.000 7.390.000 7.923.000
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 239.000 732.000 239.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 10.852.000 11.071.000 10.431.000 10.629.000 11.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.000 474.000 449.000 425.000 473.000
Andre inntekter 578.000 830.000 415.000 415.000 415.000
Driftsinntekter 733.000 1.303.000 864.000 840.000 888.000
Varekostnad 0 0 -2.000 0 -110.000
Lønninger -616.000 -580.000 -564.000 -562.000 -568.000
Avskrivning 0 0 -11.000 -29.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -419.000 -847.000 -657.000 -45.000
Driftskostnader -703.000 -999.000 -1.424.000 -1.248.000 -752.000
Driftsresultat 30.000 304.000 -560.000 -408.000 135.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 6.000 21.000
Finanskostnader -172.000 -175.000 -133.000 -131.000 -164.000
Finans -169.000 -172.000 -132.000 -125.000 -143.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -139.000 133.000 -691.000 -533.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.057.000 10.057.000 10.009.000 10.009.000 10.009.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 11.000 40.000
Sum varige driftsmidler 10.057.000 10.057.000 10.009.000 10.020.000 10.049.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.057.000 10.057.000 10.009.000 10.020.000 10.049.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 124.000 76.000 80.000 107.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 793.000 888.000 344.000 528.000 1.026.000
Sum omløpsmidler 795.000 1.014.000 422.000 609.000 1.135.000
Sum eiendeler 10.852.000 11.071.000 10.431.000 10.629.000 11.184.000
Sum opptjent egenkapital -1.441.000 -1.302.000 -1.435.000 -744.000 -211.000
Sum egenkapital 6.693.000 6.832.000 6.699.000 7.390.000 7.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 158.000 145.000 138.000 153.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 81.000 587.000 101.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 239.000 732.000 239.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 10.852.000 11.071.000 10.431.000 10.629.000 11.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 636.000 775.000 -310.000 370.000 874.000
Likviditetsgrad 1 5 4.2 0.6 2.5 4.3
Likviditetsgrad 2 5 4.2 0.6 2.6 4.4
Soliditet 61.7 61.7 64.2 69.5 70.8
Resultatgrad 4.1 23.3 -64.8 -48.6 15.2
Rentedekningsgrad 0.2 1.7 -4.2 -3.1 1.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 2.8 -5.4 -3.8 1.4
Signatur
09.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex