Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Donchev Company As
Juridisk navn:  Donchev Company As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gullhaugvegen 2A Gullhaugvegen 2A Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 919833718
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/4/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
512.59%
Resultat  
  
-237.04%
Egenkapital  
  
-82.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 827.000 135.000
Resultat: -37.000 27.000
Egenkapital: 8.000 45.000
Regnskap for  Donchev Company As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 827.000 135.000
Driftskostnader -864.000 -109.000
Driftsresultat -37.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -37.000 27.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -37.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 150.000 112.000
Sum eiendeler 150.000 112.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 22.000
Sum egenkapital 8.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 143.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 797.000 135.000
Andre inntekter 30.000 0
Driftsinntekter 827.000 135.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -779.000 -101.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -8.000
Driftskostnader -864.000 -109.000
Driftsresultat -37.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -37.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 93.000 63.000
Andre fordringer 17.000 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 40.000 41.000
Sum omløpsmidler 150.000 112.000
Sum eiendeler 150.000 112.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 22.000
Sum egenkapital 8.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 19.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 143.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1 1.7
Soliditet 5.3 40.2
Resultatgrad -4.5 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 17.9 1.5
Total kapitalrentabilitet -24.5 24.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex