Dordogne Holding Inc
Juridisk navn:  Dordogne Holding Inc
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 991365249
Aksjekapital: 104.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2007
Foretakstype: NUF
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-189.18%
Egenkapital  
  
-25.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007 2006
Omsetning: 0 25.376.000 0 0
Resultat: -9.440.000 10.585.000 -1.625.000 -1.195.000
Egenkapital: 57.425.000 76.855.000 56.098.000 65.671.000
Regnskap for  Dordogne Holding Inc
Resultat 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 25.376.000 0 0
Driftskostnader -352.000 -481.000 -422.000 -1.253.000
Driftsresultat -352.000 24.894.000 -422.000 -1.253.000
Finansinntekter 8.000 166.000 89.000 298.000
Finanskostnader -9.096.000 -14.475.000 -1.292.000 -241.000
Finans -9.088.000 -14.309.000 -1.203.000 57.000
Resultat før skatt -9.440.000 10.585.000 -1.625.000 -1.195.000
Skattekostnad 2.661.000 -2.979.000 790.000 0
Årsresultat -6.779.000 7.605.000 -836.000 -1.195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 340.867.000 409.761.000 61.963.000 82.918.000
Sum omløpsmidler 1.796.000 33.662.000 1.648.000 2.686.000
Sum eiendeler 342.663.000 443.423.000 63.611.000 85.604.000
Sum opptjent egenkapital 36.110.000 51.031.000 36.132.000
Sum egenkapital 57.425.000 76.855.000 56.098.000 65.671.000
Sum langsiktig gjeld 284.022.000 357.645.000 7.123.000 15.889.000
Sum kortsiktig gjeld 1.215.000 8.923.000 390.000 4.045.000
Sum gjeld og egenkapital 342.662.000 443.424.000 63.611.000 85.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 25.376.000 0
Driftsinntekter 0 25.376.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -352.000 -481.000 -422.000 -1.253.000
Driftskostnader -352.000 -481.000 -422.000 -1.253.000
Driftsresultat -352.000 24.894.000 -422.000 -1.253.000
Finansinntekter 8.000 166.000 89.000 298.000
Finanskostnader -9.096.000 -14.475.000 -1.292.000 -241.000
Finans -9.088.000 -14.309.000 -1.203.000 57.000
Konsernbidrag 0 -5.631.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.779.000 7.605.000 -836.000 -1.195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.661.000 0 790.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 338.206.000 409.761.000 61.174.000
Sum anleggsmidler 340.867.000 409.761.000 61.963.000 82.918.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 87.000 31.601.000 82.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.708.000 2.061.000 1.566.000 2.686.000
Sum omløpsmidler 1.796.000 33.662.000 1.648.000 2.686.000
Sum eiendeler 342.663.000 443.423.000 63.611.000 85.604.000
Sum opptjent egenkapital 36.110.000 51.031.000 36.132.000
Sum egenkapital 57.425.000 76.855.000 56.098.000 65.671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.042.000
Sum langsiktig gjeld 284.022.000 357.645.000 7.123.000 15.889.000
Leverandørgjeld 1.211.000 1.102.000 390.000 672.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 7.821.000 0 331.000
Sum kortsiktig gjeld 1.215.000 8.923.000 390.000 4.045.000
Sum gjeld og egenkapital 342.662.000 443.424.000 63.611.000 85.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 581.000 24.739.000 1.258.000 -1.359.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.8 4.2 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 3.8 4.3 0.7
Soliditet 16.8 17.3 88.2 76.7
Resultatgrad 98.1
Rentedekningsgrad 0.0 1.7 -0.3 -4.0
Gjeldsgrad 5.0 4.8 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.1 5.7 -0.5 -1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex