Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drøbak Flis AS
Juridisk navn:  Drøbak Flis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64939676
C/O Tema Regnskap Oslo As Ole Deviks Vei 2 Holterveien 4F Fax: 64938977
0666 Oslo 1448 Drøbak
Fylke: Kommune:
Akershus Frogn
Org.nr: 977491096
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/23/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Tema Regnskap Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.43%
Resultat  
  
-60.12%
Egenkapital  
  
5.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.283.000 6.595.000 6.524.000 5.479.000 5.511.000
Resultat: 67.000 168.000 232.000 16.000 -14.000
Egenkapital: 979.000 930.000 805.000 941.000 933.000
Regnskap for  Drøbak Flis AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.283.000 6.595.000 6.524.000 5.479.000 5.511.000
Driftskostnader -7.218.000 -6.424.000 -6.288.000 -5.445.000 -5.507.000
Driftsresultat 66.000 171.000 236.000 34.000 3.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -5.000 -18.000 -17.000
Finans 1.000 -1.000 -4.000 -18.000 -17.000
Resultat før skatt 67.000 168.000 232.000 16.000 -14.000
Skattekostnad -18.000 -43.000 -68.000 -9.000 0
Årsresultat 49.000 126.000 164.000 8.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 12.000 13.000 30.000 63.000
Sum omløpsmidler 1.840.000 1.639.000 1.894.000 1.450.000 1.281.000
Sum eiendeler 1.853.000 1.651.000 1.907.000 1.480.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 830.000 705.000 841.000 833.000
Sum egenkapital 979.000 930.000 805.000 941.000 933.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 873.000 721.000 1.102.000 540.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.852.000 1.651.000 1.907.000 1.481.000 1.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.283.000 6.595.000 6.524.000 5.479.000 5.511.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.283.000 6.595.000 6.524.000 5.479.000 5.511.000
Varekostnad -4.856.000 -4.360.000 -4.221.000 -3.597.000 -3.572.000
Lønninger -1.573.000 -1.329.000 -1.272.000 -1.113.000 -1.109.000
Avskrivning 0 0 -18.000 -25.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -789.000 -735.000 -777.000 -710.000 -801.000
Driftskostnader -7.218.000 -6.424.000 -6.288.000 -5.445.000 -5.507.000
Driftsresultat 66.000 171.000 236.000 34.000 3.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -5.000 -18.000 -17.000
Finans 1.000 -1.000 -4.000 -18.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 49.000 126.000 164.000 8.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 12.000 13.000 12.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 18.000 43.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 18.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 12.000 13.000 30.000 63.000
Varebeholdning 859.000 704.000 789.000 658.000 717.000
Kundefordringer 384.000 249.000 288.000 214.000 134.000
Andre fordringer 17.000 18.000 36.000 22.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 580.000 668.000 781.000 557.000 412.000
Sum omløpsmidler 1.840.000 1.639.000 1.894.000 1.450.000 1.281.000
Sum eiendeler 1.853.000 1.651.000 1.907.000 1.480.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 830.000 705.000 841.000 833.000
Sum egenkapital 979.000 930.000 805.000 941.000 933.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 527.000 303.000 449.000 256.000 203.000
Betalbar skatt 16.000 41.000 69.000 1.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 195.000 249.000 165.000 168.000 103.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 128.000 119.000 114.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 721.000 1.102.000 540.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.852.000 1.651.000 1.907.000 1.481.000 1.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 967.000 918.000 792.000 910.000 870.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 1.7 2.7 3.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.1 1.5 1.4
Soliditet 52.9 56.3 42.2 63.5 69.4
Resultatgrad 0.9 2.6 3.6 0.6 0.1
Rentedekningsgrad 5 47.4 1.9 0.2
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1.4 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.6 10.5 12.4 2.3 0.2
Signatur
01.11.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex