Drøbak Restaurant & Catering Selskap As
Juridisk navn:  Drøbak Restaurant & Catering Selskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Buggebakken 19 Belsjøveien 50 Fax:
1440 Drøbak 1445 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 996829367
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/13/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mf-H Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.2%
Resultat  
  
-74.18%
Egenkapital  
  
7.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.858.000 2.824.000 2.512.000 2.278.000 2.113.000
Resultat: 71.000 275.000 133.000 147.000 60.000
Egenkapital: 731.000 677.000 467.000 369.000 258.000
Regnskap for  Drøbak Restaurant & Catering Selskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.858.000 2.824.000 2.512.000 2.278.000 2.113.000
Driftskostnader -2.778.000 -2.544.000 -2.378.000 -2.129.000 -2.053.000
Driftsresultat 80.000 280.000 134.000 148.000 60.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -7.000 -1.000 -2.000 0
Finans -8.000 -6.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 71.000 275.000 133.000 147.000 60.000
Skattekostnad -16.000 -66.000 -35.000 -36.000 -16.000
Årsresultat 55.000 209.000 99.000 111.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 137.000 0 0 28.000
Sum omløpsmidler 1.043.000 1.034.000 734.000 628.000 501.000
Sum eiendeler 1.146.000 1.171.000 734.000 628.000 529.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 572.000 363.000 264.000 153.000
Sum egenkapital 731.000 677.000 467.000 369.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 161.000 158.000 30.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252.000 336.000 235.000 259.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.171.000 733.000 628.000 528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.768.000 2.821.000 2.456.000 2.258.000 2.090.000
Andre inntekter 90.000 3.000 57.000 20.000 23.000
Driftsinntekter 2.858.000 2.824.000 2.512.000 2.278.000 2.113.000
Varekostnad -1.205.000 -1.174.000 -1.105.000 -950.000 -856.000
Lønninger -1.167.000 -1.017.000 -1.012.000 -835.000 -828.000
Avskrivning -33.000 -31.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -373.000 -322.000 -261.000 -344.000 -369.000
Driftskostnader -2.778.000 -2.544.000 -2.378.000 -2.129.000 -2.053.000
Driftsresultat 80.000 280.000 134.000 148.000 60.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -7.000 -1.000 -2.000 0
Finans -8.000 -6.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 209.000 99.000 111.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 137.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 103.000 137.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 28.000
Sum anleggsmidler 103.000 137.000 0 0 28.000
Varebeholdning 80.000 67.000 23.000 23.000 10.000
Kundefordringer 70.000 98.000 68.000 27.000 24.000
Andre fordringer 6.000 4.000 6.000 10.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 887.000 865.000 637.000 567.000 443.000
Sum omløpsmidler 1.043.000 1.034.000 734.000 628.000 501.000
Sum eiendeler 1.146.000 1.171.000 734.000 628.000 529.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 572.000 363.000 264.000 153.000
Sum egenkapital 731.000 677.000 467.000 369.000 258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 161.000 158.000 30.000 0 0
Leverandørgjeld 33.000 52.000 13.000 18.000 26.000
Betalbar skatt 16.000 65.000 34.000 36.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 123.000 98.000 101.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 96.000 90.000 103.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 336.000 235.000 259.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.171.000 733.000 628.000 528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 791.000 698.000 499.000 369.000 231.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.1 3 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 3.8 2.9 3 2.4 1.9
Soliditet 63.9 57.8 63.8 58.8 48.9
Resultatgrad 2.8 9.9 5.3 6.5 2.8
Rentedekningsgrad 8.9 4 1 74.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 7.1 2 18.4 23.7 11.4
Signatur
21.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex