Drømmeturer As
Juridisk navn:  Drømmeturer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94174838
Postboks 61 Kjommevegen 242 Fax:
3581 Geilo 3626 Rollag
Fylke: Kommune:
Viken Rollag
Org.nr: 986729380
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
51.73%
Resultat  
  
85.81%
Egenkapital  
  
-27.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.499.000 1.647.000 282.000 4.988.000 2.181.000
Resultat: -102.000 -719.000 -1.794.000 2.662.000 160.000
Egenkapital: 275.000 377.000 2.174.000 3.514.000 1.445.000
Regnskap for  Drømmeturer As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.499.000 1.647.000 282.000 4.988.000 2.181.000
Driftskostnader -2.597.000 -2.365.000 -2.087.000 -2.259.000 -1.969.000
Driftsresultat -99.000 -719.000 -1.805.000 2.730.000 212.000
Finansinntekter 0 2.000 14.000 15.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -3.000 -84.000 -55.000
Finans -3.000 0 11.000 -69.000 -52.000
Resultat før skatt -102.000 -719.000 -1.794.000 2.662.000 160.000
Skattekostnad 0 139.000 454.000 -593.000 -22.000
Årsresultat -102.000 -581.000 -1.340.000 2.069.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 1.106.000 3.562.000 2.501.000
Sum omløpsmidler 310.000 767.000 1.328.000 760.000 286.000
Sum eiendeler 313.000 770.000 2.434.000 4.322.000 2.787.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -23.000 558.000 1.897.000 -171.000
Sum egenkapital 275.000 377.000 2.174.000 3.514.000 1.445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 139.000 593.000 937.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 393.000 121.000 214.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 313.000 770.000 2.435.000 4.321.000 2.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.499.000 1.640.000 187.000 401.000 2.146.000
Andre inntekter 0 7.000 95.000 4.587.000 35.000
Driftsinntekter 2.499.000 1.647.000 282.000 4.988.000 2.181.000
Varekostnad -2.008.000 -933.000 -85.000 -467.000 -479.000
Lønninger -311.000 -622.000 -758.000 -1.091.000 -599.000
Avskrivning 0 -226.000 -296.000 -218.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -584.000 -948.000 -483.000 -689.000
Driftskostnader -2.597.000 -2.365.000 -2.087.000 -2.259.000 -1.969.000
Driftsresultat -99.000 -719.000 -1.805.000 2.730.000 212.000
Finansinntekter 0 2.000 14.000 15.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -3.000 -84.000 -55.000
Finans -3.000 0 11.000 -69.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -102.000 -581.000 -1.340.000 2.069.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.863.000 1.976.000
Maskiner anlegg 0 0 226.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 878.000 455.000 526.000
Sum varige driftsmidler 0 0 1.103.000 3.319.000 2.501.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 243.000 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 1.106.000 3.562.000 2.501.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 272.000 59.000 241.000 0
Andre fordringer 0 6.000 141.000 420.000 274.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 267.000 489.000 1.099.000 99.000 12.000
Sum omløpsmidler 310.000 767.000 1.328.000 760.000 286.000
Sum eiendeler 313.000 770.000 2.434.000 4.322.000 2.787.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -23.000 558.000 1.897.000 -171.000
Sum egenkapital 275.000 377.000 2.174.000 3.514.000 1.445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 139.000 593.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 139.000 593.000 937.000
Leverandørgjeld 7.000 94.000 8.000 27.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 22.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 38.000 59.000 95.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 27.000 261.000 54.000 93.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 393.000 121.000 214.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 313.000 770.000 2.435.000 4.321.000 2.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 272.000 374.000 1.207.000 546.000 -120.000
Likviditetsgrad 1 8.2 2 1 3.6 0.7
Likviditetsgrad 2 8.2 2 1 3.6 0.8
Soliditet 87.9 4 89.3 81.3 51.8
Resultatgrad -43.7 -640.1 54.7 9.7
Rentedekningsgrad -359.5 -601.7 32.7 3.9
Gjeldsgrad 0.1 1 0.1 0.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -31.6 -93.1 -73.6 63.5 7.7
Signatur
16.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex