Dr Ali Hassan Al-Hassan As
Juridisk navn:  Dr Ali Hassan Al-Hassan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52755060
Postboks 522 Frakkagjerdvegen 90 Fax:
5595 Førresfjorden 5563 Førresfjorden
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 915212425
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugaland R1 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.1%
Resultat  
  
85.71%
Egenkapital  
  
94.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.978.000 2.000.000 2.079.000 588.000 2.276.000
Resultat: 195.000 105.000 284.000 -879.000 -162.000
Egenkapital: -31.000 -619.000 -699.000 -913.000 -132.000
Regnskap for  Dr Ali Hassan Al-Hassan As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.978.000 2.000.000 2.079.000 588.000 2.276.000
Driftskostnader -1.782.000 -1.890.000 -1.784.000 -1.461.000 -2.427.000
Driftsresultat 196.000 110.000 295.000 -875.000 -152.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -5.000 -11.000 -4.000 -10.000
Finans 0 -5.000 -11.000 -4.000 -10.000
Resultat før skatt 195.000 105.000 284.000 -879.000 -162.000
Skattekostnad -7.000 -24.000 -71.000 98.000 0
Årsresultat 188.000 80.000 213.000 -781.000 -162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 168.000 294.000 466.000 769.000
Sum omløpsmidler 109.000 20.000 23.000 75.000 118.000
Sum eiendeler 173.000 188.000 317.000 541.000 887.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -649.000 -729.000 -943.000 -162.000
Sum egenkapital -31.000 -619.000 -699.000 -913.000 -132.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 807.000 1.016.000 1.454.000 1.019.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 188.000 317.000 541.000 887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 319.000 15.000 0 0 1.642.000
Andre inntekter 1.659.000 1.985.000 2.079.000 588.000 634.000
Driftsinntekter 1.978.000 2.000.000 2.079.000 588.000 2.276.000
Varekostnad -149.000 -237.000 -244.000 -156.000 0
Lønninger -896.000 -984.000 -846.000 -730.000 -1.631.000
Avskrivning -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -636.000 -568.000 -593.000 -474.000 -759.000
Driftskostnader -1.782.000 -1.890.000 -1.784.000 -1.461.000 -2.427.000
Driftsresultat 196.000 110.000 295.000 -875.000 -152.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -5.000 -11.000 -4.000 -10.000
Finans 0 -5.000 -11.000 -4.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 80.000 213.000 -781.000 -162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 27.000 98.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg -12.000 13.000 38.000 64.000 89.000
Driftsløsøre 76.000 152.000 228.000 304.000 680.000
Sum varige driftsmidler 64.000 165.000 266.000 368.000 769.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 168.000 294.000 466.000 769.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 -114.000 -38.000 40.000 32.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 132.000 61.000 35.000 86.000
Sum omløpsmidler 109.000 20.000 23.000 75.000 118.000
Sum eiendeler 173.000 188.000 317.000 541.000 887.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -649.000 -729.000 -943.000 -162.000
Sum egenkapital -31.000 -619.000 -699.000 -913.000 -132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 23.000 213.000 176.000 315.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 61.000 49.000 38.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 724.000 754.000 1.240.000 575.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 807.000 1.016.000 1.454.000 1.019.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 188.000 317.000 541.000 887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.000 -787.000 -993.000 -1.379.000 -901.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0 0 0.1 0.2
Soliditet -17.9 -329.3 -220.5 -168.8 -14.9
Resultatgrad 9.9 5.5 14.2 -148.8 -6.7
Rentedekningsgrad 2 26.8 -218.8 -15.2
Gjeldsgrad -6.6 -1.3 -1.5 -1.6 -7.7
Total kapitalrentabilitet 113.3 58.5 93.1 -161.7 -17.1
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex