Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dr Hår As
Juridisk navn:  Dr Hår As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64934434
Storgata 15 Storgata 15 Fax:
1440 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 912648427
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.47%
Resultat  
  
-250%
Egenkapital  
  
-55.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 794.000 760.000 884.000 892.000 826.000
Resultat: -28.000 -8.000 4.000 19.000 57.000
Egenkapital: 23.000 52.000 60.000 57.000 42.000
Regnskap for  Dr Hår As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 794.000 760.000 884.000 892.000 826.000
Driftskostnader -823.000 -768.000 -880.000 -872.000 -770.000
Driftsresultat -29.000 -8.000 4.000 19.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -28.000 -8.000 4.000 19.000 57.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -5.000 -5.000
Årsresultat -28.000 -8.000 3.000 14.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 141.000 135.000 176.000 187.000 165.000
Sum eiendeler 141.000 135.000 176.000 187.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 22.000 30.000 27.000 12.000
Sum egenkapital 23.000 52.000 60.000 57.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118.000 83.000 116.000 130.000 127.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000 135.000 176.000 187.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 794.000 760.000 884.000 892.000 826.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 794.000 760.000 884.000 892.000 826.000
Varekostnad -111.000 -147.000 -230.000 -86.000 -130.000
Lønninger -463.000 -366.000 -425.000 -528.000 -412.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -255.000 -225.000 -258.000 -228.000
Driftskostnader -823.000 -768.000 -880.000 -872.000 -770.000
Driftsresultat -29.000 -8.000 4.000 19.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -8.000 3.000 14.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Varebeholdning 62.000 68.000 69.000 85.000 60.000
Kundefordringer 2.000 0 6.000 0 0
Andre fordringer 2.000 6.000 7.000 4.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 62.000 95.000 98.000 71.000
Sum omløpsmidler 141.000 135.000 176.000 187.000 165.000
Sum eiendeler 141.000 135.000 176.000 187.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 22.000 30.000 27.000 12.000
Sum egenkapital 23.000 52.000 60.000 57.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 6.000 13.000 10.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 1.000 5.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 40.000 56.000 67.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 38.000 47.000 48.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 83.000 116.000 130.000 127.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000 135.000 176.000 187.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 52.000 60.000 57.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9
Soliditet 16.3 38.5 34.1 30.5 24.9
Resultatgrad -3.7 -1.1 0.5 2.1 6.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.1 1.6 1.9 2.3 3.0
Total kapitalrentabilitet -20.6 -5.9 2.3 10.2 33.7
Signatur
15.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex