Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drage Eiendom AS
Juridisk navn:  Drage Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70024133
Fax: 70021130
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 967079014
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stad Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.6%
Resultat  
  
63.44%
Egenkapital  
  
9.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.696.000 2.553.000 2.832.000 2.031.000 2.983.000
Resultat: 1.350.000 826.000 580.000 353.000 1.174.000
Egenkapital: 9.060.000 8.297.000 7.646.000 7.187.000 6.888.000
Regnskap for  Drage Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.696.000 2.553.000 2.832.000 2.031.000 2.983.000
Driftskostnader -1.180.000 -1.519.000 -1.992.000 -1.315.000 -1.382.000
Driftsresultat 1.516.000 1.033.000 840.000 715.000 1.601.000
Finansinntekter 48.000 58.000 42.000 -4.000 11.000
Finanskostnader -214.000 -265.000 -303.000 -359.000 -439.000
Finans -166.000 -207.000 -261.000 -363.000 -428.000
Resultat før skatt 1.350.000 826.000 580.000 353.000 1.174.000
Skattekostnad -287.000 -175.000 -121.000 -53.000 -320.000
Årsresultat 1.063.000 650.000 459.000 300.000 854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.823.000 16.393.000 16.969.000 16.929.000 17.401.000
Sum omløpsmidler 1.756.000 1.641.000 853.000 1.259.000 1.526.000
Sum eiendeler 17.579.000 18.034.000 17.822.000 18.188.000 18.927.000
Sum opptjent egenkapital 8.960.000 8.197.000 7.546.000 7.087.000 6.788.000
Sum egenkapital 9.060.000 8.297.000 7.646.000 7.187.000 6.888.000
Sum langsiktig gjeld 7.921.000 8.712.000 9.410.000 10.302.000 11.278.000
Sum kortsiktig gjeld 598.000 1.026.000 767.000 699.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 17.579.000 18.035.000 17.823.000 18.188.000 18.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 2.553.000 2.170.000 2.031.000 2.983.000
Andre inntekter 2.645.000 0 662.000 0 0
Driftsinntekter 2.696.000 2.553.000 2.832.000 2.031.000 2.983.000
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger 0 -13.000 0 0 -90.000
Avskrivning -462.000 -466.000 -466.000 -466.000 -466.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -716.000 -1.040.000 -1.526.000 -849.000 -826.000
Driftskostnader -1.180.000 -1.519.000 -1.992.000 -1.315.000 -1.382.000
Driftsresultat 1.516.000 1.033.000 840.000 715.000 1.601.000
Finansinntekter 48.000 58.000 42.000 -4.000 11.000
Finanskostnader -214.000 -265.000 -303.000 -359.000 -439.000
Finans -166.000 -207.000 -261.000 -363.000 -428.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.063.000 650.000 459.000 300.000 854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.765.000 15.227.000 15.688.000 16.902.000 17.364.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 3.000 7.000 12.000 17.000
Sum varige driftsmidler 14.768.000 15.229.000 15.696.000 16.914.000 17.380.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.055.000 1.163.000 1.273.000 15.000 21.000
Sum anleggsmidler 15.823.000 16.393.000 16.969.000 16.929.000 17.401.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 342.000 153.000 308.000 854.000
Andre fordringer 166.000 346.000 93.000 70.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.578.000 953.000 607.000 882.000 634.000
Sum omløpsmidler 1.756.000 1.641.000 853.000 1.259.000 1.526.000
Sum eiendeler 17.579.000 18.034.000 17.822.000 18.188.000 18.927.000
Sum opptjent egenkapital 8.960.000 8.197.000 7.546.000 7.087.000 6.788.000
Sum egenkapital 9.060.000 8.297.000 7.646.000 7.187.000 6.888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 516.000 533.000 592.000 548.000 602.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.921.000 8.712.000 9.410.000 10.302.000 11.278.000
Leverandørgjeld 264.000 573.000 497.000 383.000 72.000
Betalbar skatt 304.000 235.000 77.000 107.000 331.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 0 0 0 141.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 218.000 193.000 209.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 598.000 1.026.000 767.000 699.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 17.579.000 18.035.000 17.823.000 18.188.000 18.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.158.000 615.000 86.000 560.000 765.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.6 1.1 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 2.9 1.6 1.1 1.9 2.1
Soliditet 51.5 4 42.9 39.5 36.4
Resultatgrad 56.2 40.5 29.7 35.2 53.7
Rentedekningsgrad 7.1 3.9 2.8 2.0 3.7
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.3 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.9 6 4.9 3.9 8.5
Signatur
15.10.2007
STYRETS FORMANN.
Prokurister
15.10.2007
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex