Drageset Invest AS
Juridisk navn:  Drageset Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48895051
Åsheimveien 42 Åsheimveien 42 Fax:
1461 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 993034479
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
60.28%
Egenkapital  
  
13.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 226.000 141.000 67.000 196.000 -7.000
Egenkapital: 229.000 202.000 211.000 184.000 218.000
Regnskap for  Drageset Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -9.000 -8.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -8.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 236.000 150.000 75.000 201.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 236.000 150.000 75.000 201.000 0
Resultat før skatt 226.000 141.000 67.000 196.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -27.000
Årsresultat 226.000 141.000 67.000 196.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Sum omløpsmidler 274.000 213.000 167.000 260.000 163.000
Sum eiendeler 429.000 368.000 322.000 415.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 0 9.000 -18.000 16.000
Sum egenkapital 229.000 202.000 211.000 184.000 218.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 166.000 111.000 231.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 368.000 322.000 415.000 317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -9.000 -8.000 -6.000 -7.000
Driftskostnader -10.000 -9.000 -8.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -8.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 236.000 150.000 75.000 201.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 236.000 150.000 75.000 201.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 109.000
Utbytte -200.000 -150.000 -40.000 -230.000 -70.000
Årsresultat 226.000 141.000 67.000 196.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Sum anleggsmidler 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 236.000 150.000 75.000 200.000 127.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 63.000 92.000 60.000 36.000
Sum omløpsmidler 274.000 213.000 167.000 260.000 163.000
Sum eiendeler 429.000 368.000 322.000 415.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 0 9.000 -18.000 16.000
Sum egenkapital 229.000 202.000 211.000 184.000 218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 27.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -150.000 -40.000 -230.000 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 71.000 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 166.000 111.000 231.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 368.000 322.000 415.000 317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 47.000 56.000 29.000 64.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.5 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.5 1.1 1.7
Soliditet 53.4 54.9 65.5 44.3 68.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.5 1.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 52.7 38.3 20.8 4 -2.2
Signatur
03.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex