Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Draken Harald Hårfagre As
Juridisk navn:  Draken Harald Hårfagre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 420 Haraldsgata 90 Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 882555542
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.09%
Resultat  
  
85.82%
Egenkapital  
  
24.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.805.000 4.753.000 4.592.000 3.061.000 0
Resultat: 249.000 134.000 -405.000 -469.000 -1.308.000
Egenkapital: 881.000 709.000 629.000 955.000 336.000
Regnskap for  Draken Harald Hårfagre As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.805.000 4.753.000 4.592.000 3.061.000 0
Driftskostnader -2.942.000 -2.977.000 -3.054.000 -1.952.000 -12.000
Driftsresultat 1.863.000 1.775.000 1.538.000 1.109.000 -12.000
Finansinntekter 17.000 12.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.631.000 -1.654.000 -1.943.000 -1.579.000 -1.297.000
Finans -1.614.000 -1.642.000 -1.943.000 -1.579.000 -1.296.000
Resultat før skatt 249.000 134.000 -405.000 -469.000 -1.308.000
Skattekostnad -76.000 -54.000 78.000 89.000 353.000
Årsresultat 173.000 80.000 -327.000 -380.000 -955.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.922.000 50.907.000 53.869.000 56.699.000 58.549.000
Sum omløpsmidler 2.283.000 1.513.000 7.709.000 4.158.000 109.000
Sum eiendeler 50.205.000 52.420.000 61.578.000 60.857.000 58.658.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 109.000 29.000 355.000 -264.000
Sum egenkapital 881.000 709.000 629.000 955.000 336.000
Sum langsiktig gjeld 48.981.000 51.381.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 343.000 330.000 60.949.000 59.901.000 58.322.000
Sum gjeld og egenkapital 50.205.000 52.420.000 61.578.000 60.856.000 58.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.805.000 4.753.000 4.592.000 3.061.000 0
Driftsinntekter 4.805.000 4.753.000 4.592.000 3.061.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.908.000 -2.908.000 -2.908.000 -1.939.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -69.000 -146.000 -13.000 -12.000
Driftskostnader -2.942.000 -2.977.000 -3.054.000 -1.952.000 -12.000
Driftsresultat 1.863.000 1.775.000 1.538.000 1.109.000 -12.000
Finansinntekter 17.000 12.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.631.000 -1.654.000 -1.943.000 -1.579.000 -1.297.000
Finans -1.614.000 -1.642.000 -1.943.000 -1.579.000 -1.296.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 80.000 -327.000 -380.000 -955.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 420.000 497.000 550.000 472.000 383.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 47.502.000 50.410.000 53.319.000 56.227.000 58.166.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.922.000 50.907.000 53.869.000 56.699.000 58.549.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 400.000 396.000 383.000 1.531.000 0
Andre fordringer 0 1.116.000 7.326.000 1.627.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.882.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.283.000 1.513.000 7.709.000 4.158.000 109.000
Sum eiendeler 50.205.000 52.420.000 61.578.000 60.857.000 58.658.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 109.000 29.000 355.000 -264.000
Sum egenkapital 881.000 709.000 629.000 955.000 336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 60.841.000 59.901.000 58.322.000
Sum langsiktig gjeld 48.981.000 51.381.000 0 0 0
Leverandørgjeld 343.000 330.000 107.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 343.000 330.000 60.949.000 59.901.000 58.322.000
Sum gjeld og egenkapital 50.205.000 52.420.000 61.578.000 60.856.000 58.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.940.000 1.183.000 -53.240.000 -55.743.000 -58.213.000
Likviditetsgrad 1 6.7 4.6 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 6.7 4.6 0.1 0.1 0.1
Soliditet 1.8 1.4 1 1.6 0.6
Resultatgrad 38.8 37.3 33.5 36.2
Rentedekningsgrad 1.1 1.1 0.8 0.7 0.0
Gjeldsgrad 5 72.9 96.9 62.7 173.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.4 2.5 1.8 0.0
Signatur
06.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex