Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drammen Implantatsenter As
Juridisk navn:  Drammen Implantatsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørnstjerne Bjørnsons Gate 21 Bjørnstjerne Bjørnsons Gate 21 Fax:
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 996711870
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Generi Accounting Sortland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
5.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -6.000 -11.000 0 -8.000
Egenkapital: 110.000 104.000 110.000 110.000 110.000
Regnskap for  Drammen Implantatsenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -6.000 -11.000 0 -8.000
Driftsresultat 0 -6.000 -11.000 0 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -6.000 -11.000 0 -8.000
Skattekostnad 1.000 0 3.000 0 2.000
Årsresultat 1.000 -6.000 -8.000 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 94.000 89.000 100.000 92.000
Sum omløpsmidler 16.000 10.000 21.000 10.000 18.000
Sum eiendeler 110.000 104.000 110.000 110.000 110.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 110.000 104.000 110.000 110.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 110.000 104.000 110.000 110.000 110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000 -11.000 0 -8.000
Driftskostnader 0 -6.000 -11.000 0 -8.000
Driftsresultat 0 -6.000 -11.000 0 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -6.000 -8.000 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 94.000 94.000 89.000 100.000 92.000
Sum anleggsmidler 94.000 94.000 89.000 100.000 92.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 11.000 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 16.000 10.000 21.000 10.000 18.000
Sum eiendeler 110.000 104.000 110.000 110.000 110.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 110.000 104.000 110.000 110.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 110.000 104.000 110.000 110.000 110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 10.000 21.000 10.000 18.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -5.8 0 -7.3
Signatur
26.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex