Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drammen Taxi Sa
Juridisk navn:  Drammen Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32809600
Aabys Gate 4 Aabys Gate 4 Fax: 32839381
3041 Drammen 3041 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 961570689
Aksjekapital: 810.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 4/25/1992
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.1%
Resultat  
  
-325.24%
Egenkapital  
  
-9.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 112.619.000 113.867.000 108.789.000 110.053.000 116.590.000
Resultat: -1.178.000 523.000 1.758.000 973.000 4.082.000
Egenkapital: 14.778.000 16.400.000 14.805.000 14.813.000 15.723.000
Regnskap for  Drammen Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 112.619.000 113.867.000 108.789.000 110.053.000 116.590.000
Driftskostnader -113.836.000 -113.366.000 -107.058.000 -109.105.000 -112.533.000
Driftsresultat -1.217.000 502.000 1.731.000 948.000 4.057.000
Finansinntekter 68.000 47.000 38.000 38.000 38.000
Finanskostnader -29.000 -26.000 -11.000 -13.000 -14.000
Finans 39.000 21.000 27.000 25.000 24.000
Resultat før skatt -1.178.000 523.000 1.758.000 973.000 4.082.000
Skattekostnad -28.000 -148.000 -451.000 -293.000 -1.325.000
Årsresultat -1.206.000 375.000 1.307.000 680.000 2.757.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.961.000 8.407.000 8.833.000 9.031.000 9.969.000
Sum omløpsmidler 19.118.000 22.221.000 19.325.000 19.095.000 20.050.000
Sum eiendeler 27.079.000 30.628.000 28.158.000 28.126.000 30.019.000
Sum opptjent egenkapital 13.988.000 15.590.000 14.095.000 13.993.000 14.073.000
Sum egenkapital 14.778.000 16.400.000 14.805.000 14.813.000 15.723.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.301.000 14.227.000 13.353.000 13.313.000 14.296.000
Sum gjeld og egenkapital 27.079.000 30.627.000 28.158.000 28.126.000 30.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.415.000 103.145.000 96.870.000 97.308.000 101.681.000
Andre inntekter 11.205.000 10.722.000 11.919.000 12.745.000 14.909.000
Driftsinntekter 112.619.000 113.867.000 108.789.000 110.053.000 116.590.000
Varekostnad -97.193.000 -96.234.000 -89.391.000 -89.855.000 -93.829.000
Lønninger -9.685.000 -9.954.000 -10.223.000 -11.017.000 -10.941.000
Avskrivning -480.000 -525.000 -649.000 -1.096.000 -1.211.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.478.000 -6.653.000 -6.795.000 -7.137.000 -6.552.000
Driftskostnader -113.836.000 -113.366.000 -107.058.000 -109.105.000 -112.533.000
Driftsresultat -1.217.000 502.000 1.731.000 948.000 4.057.000
Finansinntekter 68.000 47.000 38.000 38.000 38.000
Finanskostnader -29.000 -26.000 -11.000 -13.000 -14.000
Finans 39.000 21.000 27.000 25.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.206.000 375.000 1.307.000 680.000 2.757.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 144.000 185.000 122.000 44.000
Fast eiendom 5.555.000 5.927.000 6.299.000 6.671.000 7.043.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 353.000 420.000 498.000 422.000 1.098.000
Sum varige driftsmidler 5.908.000 6.347.000 6.797.000 7.093.000 8.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.951.000 1.916.000 1.851.000 1.816.000 1.784.000
Sum anleggsmidler 7.961.000 8.407.000 8.833.000 9.031.000 9.969.000
Varebeholdning 11.000 11.000 11.000 11.000 0
Kundefordringer 5.583.000 13.455.000 6.480.000 7.184.000 6.744.000
Andre fordringer 363.000 436.000 462.000 287.000 415.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.245.000 8.483.000 12.319.000 11.588.000 12.891.000
Sum omløpsmidler 19.118.000 22.221.000 19.325.000 19.095.000 20.050.000
Sum eiendeler 27.079.000 30.628.000 28.158.000 28.126.000 30.019.000
Sum opptjent egenkapital 13.988.000 15.590.000 14.095.000 13.993.000 14.073.000
Sum egenkapital 14.778.000 16.400.000 14.805.000 14.813.000 15.723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.905.000 10.873.000 10.608.000 9.568.000 9.526.000
Betalbar skatt 28.000 148.000 451.000 322.000 1.325.000
Skyldig offentlige avgifter 1.338.000 1.312.000 592.000 1.459.000 1.338.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.030.000 1.895.000 1.702.000 1.964.000 2.107.000
Sum kortsiktig gjeld 12.301.000 14.227.000 13.353.000 13.313.000 14.296.000
Sum gjeld og egenkapital 27.079.000 30.627.000 28.158.000 28.126.000 30.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.817.000 7.994.000 5.972.000 5.782.000 5.754.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.4 1.5
Soliditet 54.6 53.5 52.6 52.7 52.4
Resultatgrad -1.1 0.4 1.6 0.9 3.5
Rentedekningsgrad 19.3 157.4 72.9 292.5
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -4.2 1.8 6.3 3.5 13.6
Signatur
30.09.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex