Drammens Port-Og Gjerdefabrikk AS
Juridisk navn:  Drammens Port-Og Gjerdefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32209500
C O Lunds Gate 18 C O Lunds Gate 18 Fax: 32819092
3043 Drammen 3043 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 911209314
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/15/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Per Arne Sveum
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.06%
Resultat  
  
10.12%
Egenkapital  
  
7150%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.454.000 14.462.000 6.591.000 4.831.000 5.148.000
Resultat: 2.971.000 2.698.000 684.000 -372.000 -252.000
Egenkapital: 2.256.000 -32.000 -2.516.000 -3.200.000 -2.827.000
Regnskap for  Drammens Port-Og Gjerdefabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.454.000 14.462.000 6.591.000 4.831.000 5.148.000
Driftskostnader -11.431.000 -11.653.000 -5.835.000 -5.128.000 -5.276.000
Driftsresultat 3.024.000 2.810.000 756.000 -297.000 -127.000
Finansinntekter 28.000 4.000 5.000 2.000 2.000
Finanskostnader -81.000 -115.000 -77.000 -78.000 -127.000
Finans -53.000 -111.000 -72.000 -76.000 -125.000
Resultat før skatt 2.971.000 2.698.000 684.000 -372.000 -252.000
Skattekostnad -682.000 -215.000 0 0 0
Årsresultat 2.289.000 2.483.000 684.000 -372.000 -252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 758.000 685.000 341.000 28.000 38.000
Sum omløpsmidler 5.364.000 2.713.000 948.000 976.000 1.012.000
Sum eiendeler 6.122.000 3.398.000 1.289.000 1.004.000 1.050.000
Sum opptjent egenkapital 2.006.000 -282.000 -2.766.000 -3.450.000 -3.077.000
Sum egenkapital 2.256.000 -32.000 -2.516.000 -3.200.000 -2.827.000
Sum langsiktig gjeld 618.000 2.222.000 2.931.000 2.662.000 2.718.000
Sum kortsiktig gjeld 3.247.000 1.207.000 873.000 1.541.000 1.159.000
Sum gjeld og egenkapital 6.121.000 3.397.000 1.288.000 1.003.000 1.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.420.000 14.462.000 6.591.000 4.831.000 4.935.000
Andre inntekter 34.000 0 0 0 214.000
Driftsinntekter 14.454.000 14.462.000 6.591.000 4.831.000 5.148.000
Varekostnad -4.981.000 -6.948.000 -3.586.000 -3.249.000 -3.245.000
Lønninger -3.711.000 -2.806.000 -1.418.000 -1.255.000 -1.417.000
Avskrivning -188.000 -99.000 -24.000 -10.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.551.000 -1.800.000 -807.000 -614.000 -583.000
Driftskostnader -11.431.000 -11.653.000 -5.835.000 -5.128.000 -5.276.000
Driftsresultat 3.024.000 2.810.000 756.000 -297.000 -127.000
Finansinntekter 28.000 4.000 5.000 2.000 2.000
Finanskostnader -81.000 -115.000 -77.000 -78.000 -127.000
Finans -53.000 -111.000 -72.000 -76.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.289.000 2.483.000 684.000 -372.000 -252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 743.000 670.000 326.000 13.000 23.000
Sum varige driftsmidler 743.000 670.000 326.000 13.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 758.000 685.000 341.000 28.000 38.000
Varebeholdning 1.027.000 756.000 216.000 134.000 177.000
Kundefordringer 2.136.000 1.021.000 585.000 744.000 766.000
Andre fordringer 20.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.181.000 935.000 147.000 98.000 69.000
Sum omløpsmidler 5.364.000 2.713.000 948.000 976.000 1.012.000
Sum eiendeler 6.122.000 3.398.000 1.289.000 1.004.000 1.050.000
Sum opptjent egenkapital 2.006.000 -282.000 -2.766.000 -3.450.000 -3.077.000
Sum egenkapital 2.256.000 -32.000 -2.516.000 -3.200.000 -2.827.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 34.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 22.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 618.000 2.222.000 2.931.000 2.662.000 2.718.000
Leverandørgjeld 1.287.000 273.000 375.000 895.000 678.000
Betalbar skatt 680.000 181.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 919.000 500.000 357.000 127.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 254.000 140.000 497.000 331.000
Sum kortsiktig gjeld 3.247.000 1.207.000 873.000 1.541.000 1.159.000
Sum gjeld og egenkapital 6.121.000 3.397.000 1.288.000 1.003.000 1.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.117.000 1.506.000 75.000 -565.000 -147.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.2 1.1 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 0.8 0.6 0.8
Soliditet 36.9 -0.9 -195.3 -319.0 -269.2
Resultatgrad 20.9 19.4 11.5 -6.1 -2.5
Rentedekningsgrad 37.3 24.4 9.8 -3.8 -1.0
Gjeldsgrad 1.7 -107.2 -1.5 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet 49.9 82.8 59.1 -29.4 -11.9
Signatur
18.01.2017
STYREMEDLEMMENE TEGNER FIRMAET HVER FOR SEG.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex