Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drange Eiendommer As
Juridisk navn:  Drange Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bullavegen 2 Bullavegen 2 Fax:
5281 Valestrandsfossen 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 922876355
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siri Lise Hjellvik Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 575.000
Resultat: -57.000
Egenkapital: 3.599.000
Regnskap for  Drange Eiendommer As
Resultat 2019
Driftsinntekter 575.000
Driftskostnader -484.000
Driftsresultat 90.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -148.000
Finans -148.000
Resultat før skatt -57.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.855.000
Sum omløpsmidler 52.000
Sum eiendeler 8.907.000
Sum opptjent egenkapital -163.000
Sum egenkapital 3.599.000
Sum langsiktig gjeld 4.249.000
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000
Sum gjeld og egenkapital 8.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 575.000
Driftsinntekter 575.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -484.000
Driftskostnader -484.000
Driftsresultat 90.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -148.000
Finans -148.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 8.855.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 8.855.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 8.855.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 52.000
Sum omløpsmidler 52.000
Sum eiendeler 8.907.000
Sum opptjent egenkapital -163.000
Sum egenkapital 3.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.024.000
Sum langsiktig gjeld 4.249.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000
Sum gjeld og egenkapital 8.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.006.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 40.4
Resultatgrad 15.7
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex