Dreneringsmannen As
Juridisk navn:  Dreneringsmannen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slorhøgda 61 Slorhøgda 61 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 918990380
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/19/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.24%
Resultat  
  
-15.36%
Egenkapital  
  
12.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 8.390.000 6.297.000 3.616.000
Resultat: 678.000 801.000 638.000
Egenkapital: 535.000 476.000 39.000
Regnskap for  Dreneringsmannen As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.390.000 6.297.000 3.616.000
Driftskostnader -7.678.000 -5.500.000 -2.977.000
Driftsresultat 712.000 796.000 638.000
Finansinntekter 1.000 25.000 0
Finanskostnader -35.000 -20.000 -1.000
Finans -34.000 5.000 -1.000
Resultat før skatt 678.000 801.000 638.000
Skattekostnad -150.000 -184.000 -156.000
Årsresultat 528.000 617.000 482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 366.000 124.000 104.000
Sum omløpsmidler 4.104.000 1.854.000 928.000
Sum eiendeler 4.470.000 1.978.000 1.032.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 446.000 9.000
Sum egenkapital 535.000 476.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 9.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 3.908.000 1.494.000 988.000
Sum gjeld og egenkapital 4.470.000 1.979.000 1.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.020.000 6.297.000 3.616.000
Andre inntekter 370.000 0 0
Driftsinntekter 8.390.000 6.297.000 3.616.000
Varekostnad -4.606.000 -3.431.000 -1.674.000
Lønninger -1.555.000 -1.067.000 -787.000
Avskrivning -43.000 -36.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.474.000 -966.000 -504.000
Driftskostnader -7.678.000 -5.500.000 -2.977.000
Driftsresultat 712.000 796.000 638.000
Finansinntekter 1.000 25.000 0
Finanskostnader -35.000 -20.000 -1.000
Finans -34.000 5.000 -1.000
Konsernbidrag -469.000 -80.000 -23.000
Utbytte 0 -100.000 -450.000
Årsresultat 528.000 617.000 482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 366.000 124.000 104.000
Sum varige driftsmidler 366.000 124.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 366.000 124.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.621.000 1.092.000 420.000
Andre fordringer 413.000 541.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 16.000 318.000
Sum omløpsmidler 4.104.000 1.854.000 928.000
Sum eiendeler 4.470.000 1.978.000 1.032.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 446.000 9.000
Sum egenkapital 535.000 476.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 9.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 858.000 98.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 9.000 5.000
Leverandørgjeld 2.131.000 723.000 175.000
Betalbar skatt 0 157.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter 601.000 233.000 116.000
Utbytte 0 -100.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 319.000 183.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 3.908.000 1.494.000 988.000
Sum gjeld og egenkapital 4.470.000 1.979.000 1.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 196.000 360.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.9
Soliditet 1 24.1 3.8
Resultatgrad 8.5 12.6 17.6
Rentedekningsgrad 20.3 39.8 6
Gjeldsgrad 7.4 3.2 25.5
Total kapitalrentabilitet 1 41.5 61.8
Signatur
15.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex