Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drevvatne Invest As
Juridisk navn:  Drevvatne Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Snekkerstuvegen 5B Snekkerstuvegen 5B Fax:
2316 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 915027229
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
61.69%
Egenkapital  
  
-27.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -59.000 -154.000 -53.000 -37.000
Egenkapital: -276.000 -217.000 -63.000 -10.000
Regnskap for  Drevvatne Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -59.000 -53.000 -53.000 -37.000
Driftsresultat -59.000 -53.000 -53.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -101.000 0 0
Finans 0 -101.000 0 0
Resultat før skatt -59.000 -154.000 -53.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -154.000 -53.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 201.000 201.000
Sum omløpsmidler 29.000 29.000 29.000 30.000
Sum eiendeler 279.000 279.000 230.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -244.000 -90.000 -37.000
Sum egenkapital -276.000 -217.000 -63.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 555.000 495.000 292.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 279.000 279.000 230.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -53.000 -53.000 -37.000
Driftskostnader -59.000 -53.000 -53.000 -37.000
Driftsresultat -59.000 -53.000 -53.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -101.000 0 0
Finans 0 -101.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -154.000 -53.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 201.000 201.000
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 201.000 201.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 29.000 29.000 30.000
Sum omløpsmidler 29.000 29.000 29.000 30.000
Sum eiendeler 279.000 279.000 230.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -244.000 -90.000 -37.000
Sum egenkapital -276.000 -217.000 -63.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 551.000 495.000 291.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 555.000 495.000 292.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 279.000 279.000 230.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -526.000 -466.000 -263.000 -210.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet -98.9 -78.1 -27.5 -4.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad -2.3 -4.6 -24.0
Total kapitalrentabilitet -21.1 -19.1 -23.1 -16.1
Signatur
25.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex