Drivhuset Stiftelsen For Musikalsk Verkstedsarbeid
Juridisk navn:  Drivhuset Stiftelsen For Musikalsk Verkstedsarbeid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22351020
Maridalsveien 78 Maridalsveien 78 Fax: 22351020
0458 Oslo 458 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979670974
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Enimente As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.59%
Resultat  
  
-464.1%
Egenkapital  
  
-59.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.903.000 1.855.000 1.942.000 1.583.000 1.468.000
Resultat: -142.000 39.000 46.000 36.000 -66.000
Egenkapital: 97.000 239.000 201.000 155.000 118.000
Regnskap for  Drivhuset Stiftelsen For Musikalsk Verkstedsarbeid
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.903.000 1.855.000 1.942.000 1.583.000 1.468.000
Driftskostnader -2.044.000 -1.813.000 -1.895.000 -1.548.000 -1.533.000
Driftsresultat -142.000 42.000 46.000 36.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 0 -3.000 0 0 0
Resultat før skatt -142.000 39.000 46.000 36.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -142.000 39.000 46.000 36.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 41.000 47.000 53.000 61.000
Sum omløpsmidler 231.000 342.000 427.000 252.000 269.000
Sum eiendeler 266.000 383.000 474.000 305.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 238.000 199.000 153.000 117.000
Sum egenkapital 97.000 239.000 201.000 155.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 143.000 273.000 150.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 382.000 473.000 304.000 331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.284.000 1.058.000 1.150.000 815.000 774.000
Andre inntekter 618.000 797.000 791.000 768.000 694.000
Driftsinntekter 1.903.000 1.855.000 1.942.000 1.583.000 1.468.000
Varekostnad -1.520.000 -1.234.000 -1.470.000 -1.167.000 -1.134.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -9.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -518.000 -573.000 -419.000 -372.000 -391.000
Driftskostnader -2.044.000 -1.813.000 -1.895.000 -1.548.000 -1.533.000
Driftsresultat -142.000 42.000 46.000 36.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 0 -3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -142.000 39.000 46.000 36.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 41.000 47.000 53.000 61.000
Sum varige driftsmidler 35.000 41.000 47.000 53.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 41.000 47.000 53.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 108.000 158.000 84.000 173.000 94.000
Andre fordringer 17.000 25.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 159.000 343.000 79.000 176.000
Sum omløpsmidler 231.000 342.000 427.000 252.000 269.000
Sum eiendeler 266.000 383.000 474.000 305.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 238.000 199.000 153.000 117.000
Sum egenkapital 97.000 239.000 201.000 155.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 39.000 0 44.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 104.000 273.000 106.000 212.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 143.000 273.000 150.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 382.000 473.000 304.000 331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 199.000 154.000 102.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.4 1.6 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 2.4 1.6 1.7 1.3
Soliditet 36.6 62.6 42.4 50.8 35.6
Resultatgrad -7.5 2.3 2.4 2.3 -4.5
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.7 0.6 1.4 1.0 1.8
Total kapitalrentabilitet -53.6 1 9.7 11.8 -19.9
Signatur
02.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.04.2020
STYRETS LEDER OG KASSERER TEGNER.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex