Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dronning Tyras Båtforening
Juridisk navn:  Dronning Tyras Båtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95890799
Helgelandsmoen Næringspark Helgelandsmoen Næringspark Fax:
3512 Hønefoss 3512 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 814484122
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/16/2014
Foretakstype: FLI
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 806.000
Resultat: 25.000
Egenkapital: 103.000
Regnskap for  Dronning Tyras Båtforening
Resultat 2018
Driftsinntekter 806.000
Driftskostnader -781.000
Driftsresultat 25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 25.000
Skattekostnad -3.000
Årsresultat 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 117.000
Sum opptjent egenkapital 103.000
Sum egenkapital 103.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 525.000
Andre inntekter 281.000
Driftsinntekter 806.000
Varekostnad -315.000
Lønninger 0
Avskrivning -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -461.000
Driftskostnader -781.000
Driftsresultat 25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 37.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 37.000
Varebeholdning 6.000
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 23.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 49.000
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 117.000
Sum opptjent egenkapital 103.000
Sum egenkapital 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000
Likviditetsgrad 1 6.2
Likviditetsgrad 2 5.7
Soliditet 8
Resultatgrad 3.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex