Drotningsvik Bensin AS
Juridisk navn:  Drotningsvik Bensin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55930680
Eldshovden 2B Eldshovden 2B Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 995818493
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/9/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.74%
Resultat  
  
21.19%
Egenkapital  
  
-1.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.695.000 11.783.000 10.301.000 8.641.000 8.126.000
Resultat: 509.000 420.000 255.000 432.000 407.000
Egenkapital: 293.000 298.000 296.000 320.000 351.000
Regnskap for  Drotningsvik Bensin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.695.000 11.783.000 10.301.000 8.641.000 8.126.000
Driftskostnader -12.195.000 -11.352.000 -10.057.000 -8.213.000 -7.725.000
Driftsresultat 500.000 431.000 244.000 428.000 401.000
Finansinntekter 9.000 8.000 11.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -19.000 -1.000 0 -1.000
Finans 9.000 -11.000 10.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 509.000 420.000 255.000 432.000 407.000
Skattekostnad -118.000 -114.000 -75.000 -120.000 -110.000
Årsresultat 391.000 306.000 180.000 312.000 297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 3.000 21.000 177.000 222.000
Sum omløpsmidler 2.810.000 2.390.000 2.680.000 1.866.000 1.823.000
Sum eiendeler 2.845.000 2.393.000 2.701.000 2.043.000 2.045.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 48.000 46.000 70.000 101.000
Sum egenkapital 293.000 298.000 296.000 320.000 351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.551.000 2.095.000 2.404.000 1.722.000 1.694.000
Sum gjeld og egenkapital 2.844.000 2.393.000 2.700.000 2.042.000 2.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.633.000 10.766.000 9.286.000 7.651.000 7.317.000
Andre inntekter 1.062.000 1.017.000 1.015.000 990.000 809.000
Driftsinntekter 12.695.000 11.783.000 10.301.000 8.641.000 8.126.000
Varekostnad -6.019.000 -5.581.000 -4.681.000 -3.710.000 -3.619.000
Lønninger -2.721.000 -2.599.000 -2.493.000 -2.284.000 -2.167.000
Avskrivning -6.000 -18.000 -49.000 -52.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.449.000 -3.154.000 -2.834.000 -2.167.000 -1.891.000
Driftskostnader -12.195.000 -11.352.000 -10.057.000 -8.213.000 -7.725.000
Driftsresultat 500.000 431.000 244.000 428.000 401.000
Finansinntekter 9.000 8.000 11.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -19.000 -1.000 0 -1.000
Finans 9.000 -11.000 10.000 4.000 5.000
Konsernbidrag -395.000 0 0 -343.000 -308.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 391.000 306.000 180.000 312.000 297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 7.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 3.000 21.000 70.000 122.000
Sum varige driftsmidler 35.000 3.000 21.000 70.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 35.000 3.000 21.000 177.000 222.000
Varebeholdning 647.000 514.000 475.000 528.000 545.000
Kundefordringer 171.000 281.000 241.000 174.000 108.000
Andre fordringer 1.443.000 1.006.000 1.704.000 45.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 548.000 588.000 261.000 1.118.000 1.123.000
Sum omløpsmidler 2.810.000 2.390.000 2.680.000 1.866.000 1.823.000
Sum eiendeler 2.845.000 2.393.000 2.701.000 2.043.000 2.045.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 48.000 46.000 70.000 101.000
Sum egenkapital 293.000 298.000 296.000 320.000 351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 513.000 500.000 272.000 469.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 847.000 705.000 1.006.000 834.000 911.000
Betalbar skatt 0 18.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 232.000 176.000 152.000 97.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 959.000 695.000 975.000 323.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 2.551.000 2.095.000 2.404.000 1.722.000 1.694.000
Sum gjeld og egenkapital 2.844.000 2.393.000 2.700.000 2.042.000 2.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 259.000 295.000 276.000 144.000 129.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8
Soliditet 10.3 12.5 1 15.7 17.2
Resultatgrad 3.9 3.7 2.4 5.0 4.9
Rentedekningsgrad 22.7 2 407.0
Gjeldsgrad 8.7 7 8.1 5.4 4.8
Total kapitalrentabilitet 17.9 18.3 9.4 21.2 19.9
Signatur
06.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
PROKURA HVER FOR SEG
LEGANGER ROBERT WITH
LEGANGER EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex