Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drumshop As
Juridisk navn:  Drumshop As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vinkelstien 10 Vinkelstien 10 Fax:
7025 Trondheim 7025 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 920868177
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 9.000
Resultat: 9.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Drumshop As
Resultat 2018
Driftsinntekter 9.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 9.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 11.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 9.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 11.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 11.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000
Likviditetsgrad 1 5.5
Likviditetsgrad 2 5.5
Soliditet 93.8
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 28.1
Signatur
27.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex