Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dryss Mote As
Juridisk navn:  Dryss Mote As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55086333
Sentrumsbygg Storebøvegen 50 Sentrumsbygg Storebøvegen 50 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914919762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/24/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.25%
Resultat  
  
172%
Egenkapital  
  
35.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.601.000 2.569.000 2.624.000 1.387.000
Resultat: 36.000 -50.000 -174.000 25.000
Egenkapital: -66.000 -102.000 -52.000 119.000
Regnskap for  Dryss Mote As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.601.000 2.569.000 2.624.000 1.387.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.608.000 -2.791.000 -1.350.000
Driftsresultat 46.000 -39.000 -168.000 37.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0
Finanskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -12.000
Finans -11.000 -11.000 -6.000 -12.000
Resultat før skatt 36.000 -50.000 -174.000 25.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -7.000
Årsresultat 36.000 -50.000 -171.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 111.000 42.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 845.000 1.123.000 749.000
Sum eiendeler 1.112.000 956.000 1.165.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -166.000 -202.000 -152.000 19.000
Sum egenkapital -66.000 -102.000 -52.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.178.000 1.058.000 1.218.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.112.000 956.000 1.166.000 803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.601.000 2.566.000 2.624.000 1.387.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 2.601.000 2.569.000 2.624.000 1.387.000
Varekostnad -1.458.000 -1.678.000 -1.911.000 -875.000
Lønninger -561.000 -405.000 -525.000 -204.000
Avskrivning -46.000 -26.000 -11.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -491.000 -499.000 -344.000 -263.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.608.000 -2.791.000 -1.350.000
Driftsresultat 46.000 -39.000 -168.000 37.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0
Finanskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -12.000
Finans -11.000 -11.000 -6.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -50.000 -171.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 111.000 42.000 53.000
Sum varige driftsmidler 72.000 111.000 42.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.000 111.000 42.000 53.000
Varebeholdning 657.000 496.000 696.000 478.000
Kundefordringer 38.000 26.000 18.000 12.000
Andre fordringer 5.000 26.000 22.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 340.000 297.000 387.000 221.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 845.000 1.123.000 749.000
Sum eiendeler 1.112.000 956.000 1.165.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -166.000 -202.000 -152.000 19.000
Sum egenkapital -66.000 -102.000 -52.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 72.000 118.000 140.000 170.000
Betalbar skatt 0 -4.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 72.000 109.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 996.000 872.000 969.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 1.178.000 1.058.000 1.218.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.112.000 956.000 1.166.000 803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -138.000 -213.000 -95.000 68.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.4
Soliditet -5.9 -10.7 -4.5 14.8
Resultatgrad 1.8 -1.5 -6.4 2.7
Rentedekningsgrad 4.2 -3.5 -16.8 3.1
Gjeldsgrad -17.8 -10.4 -23.4 5.7
Total kapitalrentabilitet 4.1 -4.1 -14.1 4.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex