Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dugnadsgrossisten As
Juridisk navn:  Dugnadsgrossisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Einavegen 33 Einavegen 33 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 915336469
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
865%
Egenkapital  
  
324.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 274.000 0 66.000
Resultat: 153.000 -20.000 37.000
Egenkapital: 157.000 37.000 57.000
Regnskap for  Dugnadsgrossisten As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 274.000 0 66.000
Driftskostnader -123.000 -20.000 -29.000
Driftsresultat 151.000 -20.000 37.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 0 0
Resultat før skatt 153.000 -20.000 37.000
Skattekostnad -32.000 0 -10.000
Årsresultat 121.000 -20.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 276.000 54.000 96.000
Sum eiendeler 276.000 54.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 7.000 27.000
Sum egenkapital 157.000 37.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 119.000 18.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000 55.000 97.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 274.000 0 66.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 274.000 0 66.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -20.000 -29.000
Driftskostnader -123.000 -20.000 -29.000
Driftsresultat 151.000 -20.000 37.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 121.000 -20.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 50.000 82.000
Andre fordringer 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 276.000 0 14.000
Sum omløpsmidler 276.000 54.000 96.000
Sum eiendeler 276.000 54.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 7.000 27.000
Sum egenkapital 157.000 37.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 32.000 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 0 16.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 17.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 18.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000 55.000 97.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 36.000 56.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3 2.4
Likviditetsgrad 2 2.3 3 2.5
Soliditet 56.9 67.3 58.8
Resultatgrad 55.1 56.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 55.4 -36.4 38.1
Signatur
05.05.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex