Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Duplo Element AS
Juridisk navn:  Duplo Element AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51720700
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax: 51720701
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 982612322
Aksjekapital: 6.202.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/23/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.69%
Resultat  
  
82.02%
Egenkapital  
  
-64.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.826.000 37.135.000 15.714.000 25.667.000 53.661.000
Resultat: -2.118.000 -11.778.000 -2.618.000 -6.341.000 2.282.000
Egenkapital: 936.000 2.648.000 6.202.000 6.202.000 3.455.000
Regnskap for  Duplo Element AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.826.000 37.135.000 15.714.000 25.667.000 53.661.000
Driftskostnader -18.617.000 -48.630.000 -18.132.000 -31.668.000 -51.117.000
Driftsresultat -1.792.000 -11.495.000 -2.419.000 -6.001.000 2.544.000
Finansinntekter 0 60.000 132.000 0 4.000
Finanskostnader -326.000 -343.000 -332.000 -340.000 -267.000
Finans -326.000 -283.000 -200.000 -340.000 -263.000
Resultat før skatt -2.118.000 -11.778.000 -2.618.000 -6.341.000 2.282.000
Skattekostnad 406.000 2.769.000 644.000 2.873.000 0
Årsresultat -1.712.000 -9.009.000 -1.974.000 -3.468.000 2.282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.721.000 2.616.000 2.081.000 2.758.000 2.570.000
Sum omløpsmidler 4.381.000 20.795.000 14.915.000 17.755.000 10.899.000
Sum eiendeler 6.102.000 23.411.000 16.996.000 20.513.000 13.469.000
Sum opptjent egenkapital -5.266.000 -3.554.000 0 0 -4.705.000
Sum egenkapital 936.000 2.648.000 6.202.000 6.202.000 3.455.000
Sum langsiktig gjeld 0 602.000 861.000 1.110.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.166.000 20.160.000 9.932.000 13.201.000 10.014.000
Sum gjeld og egenkapital 6.102.000 23.410.000 16.995.000 20.513.000 13.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.795.000 37.135.000 15.714.000 25.317.000 52.611.000
Andre inntekter 1.031.000 0 0 350.000 1.050.000
Driftsinntekter 16.826.000 37.135.000 15.714.000 25.667.000 53.661.000
Varekostnad -11.872.000 -31.173.000 -7.036.000 -15.352.000 -34.394.000
Lønninger -3.844.000 -11.973.000 -7.569.000 -10.855.000 -11.646.000
Avskrivning -150.000 -588.000 -502.000 -960.000 -672.000
Nedskrivning 0 0 0 -820.000 0
Andre driftskostnader -2.751.000 -4.896.000 -3.025.000 -3.681.000 -4.405.000
Driftskostnader -18.617.000 -48.630.000 -18.132.000 -31.668.000 -51.117.000
Driftsresultat -1.792.000 -11.495.000 -2.419.000 -6.001.000 2.544.000
Finansinntekter 0 60.000 132.000 0 4.000
Finanskostnader -326.000 -343.000 -332.000 -340.000 -267.000
Finans -326.000 -283.000 -200.000 -340.000 -263.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.712.000 -9.009.000 -1.974.000 -3.468.000 2.282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.721.000 1.315.000 269.000 517.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.094.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.300.000 1.811.000 2.240.000 1.475.000
Sum varige driftsmidler 0 1.300.000 1.811.000 2.240.000 2.569.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.721.000 2.616.000 2.081.000 2.758.000 2.570.000
Varebeholdning 65.000 3.420.000 1.927.000 1.483.000 2.041.000
Kundefordringer 4.073.000 8.403.000 3.437.000 5.805.000 7.381.000
Andre fordringer 241.000 8.480.000 9.125.000 9.964.000 1.142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 491.000 426.000 504.000 336.000
Sum omløpsmidler 4.381.000 20.795.000 14.915.000 17.755.000 10.899.000
Sum eiendeler 6.102.000 23.411.000 16.996.000 20.513.000 13.469.000
Sum opptjent egenkapital -5.266.000 -3.554.000 0 0 -4.705.000
Sum egenkapital 936.000 2.648.000 6.202.000 6.202.000 3.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.725.000 8.445.000 6.183.000 7.586.000 3.095.000
Sum langsiktig gjeld 0 602.000 861.000 1.110.000 0
Leverandørgjeld 1.251.000 4.831.000 1.287.000 2.263.000 3.745.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 331.000 1.235.000 1.261.000 1.266.000 1.290.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 859.000 5.650.000 1.202.000 2.085.000 1.884.000
Sum kortsiktig gjeld 5.166.000 20.160.000 9.932.000 13.201.000 10.014.000
Sum gjeld og egenkapital 6.102.000 23.410.000 16.995.000 20.513.000 13.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -785.000 635.000 4.983.000 4.554.000 885.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1.5 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.3 1.3 0.9
Soliditet 15.3 11.3 36.5 30.2 25.7
Resultatgrad -10.7 -15.4 -23.4 4.7
Rentedekningsgrad -5.5 -33.5 -7.3 -17.6 9.5
Gjeldsgrad 5.5 7.8 1.7 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet -29.4 -48.8 -13.5 -29.3 18.9
Signatur
10.03.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex